Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Gyülekezeti Krónika 2008.

2008. év
Gyülekezeti Krónika a 2008. évről

Az események havi bontásban

A 2008. évben az Újévi istentisztelet alapigéje az év vezérigéje volt: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.- (Máté 4,17) Január 11-én pénteken, este "Csillaghegyi gyülekezeti est- címmel számoltak be a Hoogstede-i testvérgyülekezetben az előző évben látogatást tett presbiterek. Sok fényképet vetítettek, és részletesen beszámoltak a találkozásokról és a helyekről, ahol jártak. Január 20-án, vasárnap délután az "egyetemes Imahét- kezdeteként Varga Gábor Békásmegyer - ófalui római katolikus plébános hirdette az Igét Csillaghegyen. 22-én, kedden Csány Péter szalézi szerzetes volt az igehirdető vendég a gyülekezeti teremben, 25-én, pénteken pedig Csernák István metodista szuperintendenst hallgattuk. Január 27-én a Bákásmegyer - ófalui római katolikus templomban a csillaghegyi lelkész szolgálatával fejeződtek be az imaheti alkalmak. A Családi istentiszteletet január 26-án, kivételesen szombaton tartottuk.

Februári igénk Máté 10,16 lett: "Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.- (Máté 10,16) Február 3-án, vasárnap újra Csillaghegyi kávéházzal kezdtük a hónapot. A gyülekezeti terem felújítása miatt ezek korábban elmaradtak. Ez alkalommal történt a termek ünnepélyes használatba vétele is. A gyülekezeti termek felújítására a gyülekezet áldozatkészsége, adományai által nyílt lehetőség. Minden támogatónak köszönjük az adományokat! Az adományokból mintegy másfél millió forint gyűlt össze, a harmadik kerületi önkormányzat, Bús Balázs polgármester úr támogatásával, szintén másfél millió forinttal segítette a munkálatokat. További kettő millió forintot az előző évből áthozott tartalékból fizettünk ki. Február 9-én, szombaton Farsangi Játszóházat szerveztünk a hittanosoknak. Farsangi álarcot készítettek, és közösen játszottak, többnyire Fülöp Áron vezetésével. Nagyon élvezték, és nemcsak a gyerekek, hanem a jelenlevő felnőttek is. A szülők teát és süteményt tálaltak fel. 10-én, vasárnap böjtfő vasárnap megterítettük az úrasztalát. A megelőző héten kedden, szerdán és csütörtökön került sor az előkészítő istentiszteletekre. Februárban felváltva presbiteri, női, és férfi bibliaórákat tartottunk szerdánként.


Máté 28, 9-ből szólt hozzánk az Ige a márciusi programlapon: És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: "Legyetek üdvözölve!-Az első márciusi vasárnap jeles és jelentős alkalom volt Csillaghegyen. Máté János egyházzenész előtt tisztelgett Csillaghegyen a gyülekezet "Da Pacem Domine- kórusa 2008. március 2-án az istentiszteleten, halálának 10. évfordulója alkalmából. A kórus Máté János több darabját előadta Mórocz Ildikó karnagy vezetésével. Az öt darab az istentisztelet menetébe illesztve hangzott el. Mórocz Ildikó röviden ismertette a gyülekezet előtt Máté János életútját, munkásságát és egyházzenei tevékenységét. Elismerő szavakkal méltatta a kántorképzésben végzett odaadó szolgálatát. Az istentiszteletet követően a hónap első vasárnapján szokásos Csillaghegyi Kávéház következett a gyülekezeti teremben. Somogyi Sándor presbiter összefoglalta a Biblia kialakulásának menetét és ismertette a legfontosabb bibliakiadásokat. Az előadást az általa összeállított Biblia kiállítás tette színesebbé és látványosabbá. Március 7-én pénteken immár hagyományosan, a gyülekezet női tagjai és az érdeklődők a női világimanap rendezvényén vettek részt a gyülekezeti teremben. A következő tudósítás készült az eseményről: "Az előző év jó tapasztalatain felbuzdulva a Csillaghegyi Református Egyházközségben március első péntekjén közös imádságra került sor. Az érkezőket Guyana-i keresztyén zene fogadta, majd a szervezőktől kapott és az internetről keresett képek levetítése következett. A résztvevők megismerték a távoli ország éghajlatát, szokásait, és az ottani társadalmi problémákat. A kiadott imanapi füzet segített abban, hogy minden résztvevő bekapcsolódhatott az imádságba. Míg az előző évben a dél-amerikai, addig az idei világimanapi anyagot a karibi térségben található Guyana asszonyai írták ezzel a címmel: "Isten bölcsessége új értelmet ad életünknek-. Mária és Márta történetéről P. Tóthné Szakács Zita lelkipásztor, a zsinati missziói iroda vezetője tartott igehirdetést. Az áldás után a nőtestvérek által eredeti Guyana-i receptek készített ételeket és süteményeket kóstolhatta meg a huszonöt résztvevő. Többek között sült bab, banános sütemény, tökleves kerültek az asztalra.- Március 15-én szombaton, Húsvéti Játszóházon vehettek részt a gyermekek és szüleik. Az áhítat és a közös éneklést követően kezdődött a kreatív része a délelőttnek. A legnépszerűbb a tojásfestés volt, minden és mindenki, még a tojások is festékesek lettek. Ekkor több mint hatvanan voltunk, az elkészült csoportkép meg is jelent a Reformátusok Lapjában és a 2009. évi Kálvin Kalendáriumban. Nagyhéten kedd, szerda, és csütörtök este tartottunk bűnbánati istentiszteletet. Nagypénteken délelőtt ünnepi istentisztelet volt 10 órától a templomban, amikor úrvacsorát is vettünk. Nagypénteken 18 órától, második éve a "Csillaghegyi Passió- elnevezésű istentiszteletre jöttünk össze. Ez köszöntéssel és énekléssel kezdődött, majd Jézus Krisztus szenvedéstörténetét kísértük végig az evangéliumokból válogatott idézetek segítségével, amelyet a gyülekezet vállalkozó tagjai olvastak fel az előzőleg megbeszéltek szerinti beosztásban. Az idézetek között énekeket énekeltünk az énekeskönyvből, és az úgynevezett "régi énekeskönyvből- is. Az idézeteket a lelkipásztor fűzte kronologikus sorrendbe. A gyülekezet tagjai szép számmal vettek részt az a felolvasásban, és az istentiszteleten is. Húsvét első és második napján úrvacsorás ünnepi istentiszteletet tartottunk. Március 29-én, szombaton a Ráday kollégiumban található Bibliamúzeumba látogattunk el, ahol megnéztük az állandó kiállítást, és a Biblia évéhez kapcsolódó időszaki tárlatot is. Március 30-án Családi istentiszteletet tartottunk a gyülekezeti teremben. Húsvét előtt gyülekezeti Hírlevél jelent meg.


Áprilisban Péter első levele második részének 25. verse emlékeztetett a programlapon megváltás előtti állapotunkra: "Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok- A hónapkezdő vasárnapról beszámoló készült: "A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium tanulói voltak a Budapest - Csillaghegyi református gyülekezet vendégei 2008. április 6-án vasárnap. A gyülekezet közössége hívta meg az egyházmegye fenntartásában működő iskolát, hogy jobban megismerjék a 2004. szeptember elseje óta működő intézmény munkáját. A többségében alsósokból álló csoport az istentisztelet után szép és értékes műsorral kedveskedett a gyülekezetnek. Ezt követően Pavletitsné Egresy Mária igazgatónő ismertette az iskola célkitűzéseit és szolgálatát. Kiemelte, hogy az általa vezetett intézmény a magas szintű ismeretátadás mellett felvállalja a nevelési feladatokat is. A gyerekeket és a pedagógusokat a hónap első vasárnapján szokás szerint megtartott Csillaghegyi Kávéház alkalmán látták vendégül a gyülekezeti teremben. A beszélgetés során az istentisztelet résztvevői elismeréssel nyilatkoztak a gyermekek műsoráról, amellyel az iskola tanárai is jó bizonyságot tettek előttük. -A Biblia négy képben" címmel evangélizációs istentiszteletek voltak Csillaghegyi református gyülekezetben 2008. április 22-24 között, keddtől csütörtökig, 18 órai kezdettel. Isten igéjét mindhárom este Végh Tamás Budapest - Fasori református lelkipásztor hirdette. A következő vasárnap, április 27-én, úrvacsorai közösséggel zárult az evangelizációs sorozat. Ugyanezen a vasárnapon délután családi istentisztelet volt.
Április hónap végének rossz emléke is maradt, mert ekkor a lelkészcsalád két idősebb gyermekére rablók törték rá a parókia ajtaját. A rendőrség később eredmény nélkül zárta le a nyomozást, nem találták meg az elkövetőket.


Május hónapban Isten igéje a Róma 8, 14-el biztatott minket: "Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.- Májusban a programok és események széles skálája zajlott Csillaghegyen. Május elsejére esett Áldozócsütörtök, így a vasárnapi rend szerint tartottuk az istentiszteletet. Ezt követően a gyülekezeti teremben a konfirmandusok vizsgája zajlott a presbiterek, a családtagok és az érdeklődők nyilvánossága előtt. A fiatalok a konfirmációs tankönyv kérdéseivel, és a Szentírásban való jártasságukkal; a felnőtt konfirmandusok saját szavaikkal megfogalmazott válaszokkal tettek bizonyságot ismereteikről. Másnap, május 2-án pénteken gyülekezeti kirándulásra indultunk. A kirándulásról a következő tudósítás készült:
-A csillaghegyi református gyülekezet 2008. május 2-án autóbusz-kirándulást szerevezett a Tiszántúl középső tájaira. Olyan nagy volt az érdeklődés hazánk eme kevésbé ismert, de gyönyörű tájai felé, hogy a rendelt autóbusz mellé egy kisebb járműre is szükség lett. A kirándulásnak egyaránt célja volt a református közösségek megismerése, a történelmi emlékezés és a természet kincseinek felfedezése. Az elindulást követően az áhítat és a közös éneklés, valamint kedvező időjárás is egy jó kezdést jelentett a nap számára. Az első állomás Kenderes volt, ahol Cseh Judit református lelkésznő várta a csillaghegyieket. Ő mutatta be a gyülekezet történetét és szép rendben tartott templomát. A templomból rövid sétával a Horthy család kastélyéhoz vezetett az út. A park és a látogatható részek megtekintése után a kenderesi temetőben Horthy Miklós Magyarország volt kormányzójának sírját látogatták meg. Kisújszálláson és Túrkevén át érkezett a kiránduló csoport Mezőtúrra. A belvárosi református templom felirata: "Jöjjetek el, imádjuk az Urat!-, arra indított, - hogy amint a kenderesi templomban, - énekszóval dicsőítsék Istent. A háromezer férőhelyes templomban szépen zengett az ötvenhét csillaghegyi református éneke. Mezőtúr nemcsak az épületek által került bemutatásra, hanem a személyes visszaemlékezésekkel is. A csoportban volt az egyik korábbi Mezőtúr-alsórészi lelkész fia és özvegye is, valamint a korábban a Mezőtúr-újvároson segédlelkészként szolgáló csillaghegyi lelkészházaspár is. Az 1530-ban alapított mezőtúri református gimnázium még itt-ott viselte az előző napi ballagás nyomait, jelezve a jelenben is pezsgő diákéletet. Beszterczey András mezőtúri lelkipásztor szervezésének köszönhetően, a helyi idősek otthonában terítettek ebédet az érkező vendégeknek. Éger Ádám segédlelkész és felesége segítették a csoportot a mezőtúri nézelődésben. Az 1896-ben felépült újvárosi református templom megtekintésével ért véget a Berettyó parti program. A nap befejezése, és egyben a kirándulás utolsó programja már Békés megye Körös parti városkájában, Szarvason zajlott. Itt sötétedésig gyönyörködtek az arborétum tavaszi pompájában és csodálták meg Isten teremtett világának szépségeit.-
Május első vasárnapja 4-ére esett, s különösen is ünnepélyes alkalom volt. Az imént idézett ige biztatta az istentiszteleten a gyülekezetet és a konfirmandusokat is, hiszen ezen a napon zajlott a konfirmációs fogadalomtétel. Az istentisztelet végén az édesanyákat köszöntöttük a gyermekek kis műsorával, és egy-egy kis virággal. Az istentisztelet után a Csillaghegyi Kávéház jó alkalmat biztosított a beszélgetésre a gyülekezeti teremben. A pünkösdi ünnepekre három alkalomból álló bűnbánati sorozattal készültünk. Az ünnep mindkét napján megterítettük az úrasztalát. Pünkösdhétfőn legátus szolgált, aki a kárpátaljai Dercen községből érkezett a budapesti teológiára.
Május 17-én szombaton "Értsük meg egymást- címmel Házaspári csendesnap volt a gyülekezeti termekben 10-15-óráig. A csendesnapot a Bibliai Házassággondozó Szolgálattal közösen szerveztük meg. Battyányi Géza helyi lelkész áhítatát követően Dr. Pálhegyi Ferenc tartott előadást, amelyet megbeszélés követett. A résztvevők szendvics-ebédet kaptak, majd Szöllősi László és Erzsébet tartott személyes tapasztalatok alapján is előkészített előadást a házassági szerepek témájában. Az előadás és az egész nap témájáról fórumbeszélgetéssel folytatódott a program. Ez volt az első házaspári csendesnap gyülekezetünkben, és a résztvevők szerint érdemes folytatni, hiszen olyan kérdésekről volt szó, amelyek minden házasságban élő keresztyén embert érintenek.
A csendesnaphoz hasonlóan új kezdeményezés volt a családi gyermeknap megszervezése és lebonyolítása. Május 25-én vasárnap az istentisztelet után több család gyermekeikkel együtt a gyülekezeti teremben ebédelt, hogy ne kelljen hazamenni a kirándulás előtt. A közös ebéd most főtt virsli volt. Mivel gyermeknapon a tömegközlekedés a gyermekes családok számára ingyenes volt, ezért a gyerekek nagy örömére a templomnál hagytuk az autókat. A gyermekvasúton a nosztalgia gőzős vontatta vonaton utaztunk Hűvösvölgy állomásig, és onnan tértünk vissza Csillaghegyre.


A június havi programlapon a Galata levél első részének 4. verse emlékeztetett minket, hogy Jézus Krisztus "önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból- A hónap első napja vasárnapra esett, amikor az istentiszteleten Mórocz Ildikó karnagy vezénylésével a gyülekezet "Da Pacem Domine- kórusa szolgált. Az istentisztelet után a Csillaghegyi Kávéház alkalma következett. A trianoni megemlékező istentiszteletről a következő beszámoló jelent meg a Reformátusok Lapjában:
-Harmadik évben tartottak istentiszteletet idén "Imádság a Nemzetért- elnevezéssel a Trianon emléknap alkalmából Budapesten, a Csillaghegyi Református Egyházközség templomában június 4-én, szerdán 19 órától. A harmadik kerület református gyülekezeteinek, és lelkészeinek részvételével került sorra az idei imádság is. Óbuda, Békásmegyer és Csillaghegy református közösségeiből és távolabbról érkeztek a résztvevők az immár hagyományosnak mondható alkalomra.
Az istentisztelet a szózat közös éneklésével kezdődött, majd a 380. dicséret éneklése után Battyányi Géza csillaghegyi lelkipásztor imádságával folytatódott. Az imádságban a gyülekezet hálát adott Istennek, hogy nem az érdemek szerint bánt a magyar nemzettel, hanem irgalma szerint. A csillaghegyi gyülekezet "Da Pacem Domine- kórusa Máté János: Himnusz - Jelige: "Ezer esztendő előtted annyi...- című kórusművét énekelte orgonakísérettel, amely Fazakas László Margittán élő költő művére írt a szerző. A kórus ezzel a darabbal Máté Jánosra is emlékezett, halálának 10. évfordulója alkalmából. Sípos Aba Álmos békásmegyeri lelkipásztor a trianoni békediktátum következményeinek rövid, tényszerű összefoglalása után az 50. zsoltárt olvasta fel. Magyarázatában elmondta, hogy amikor történelmünket és országunk állapotát szemlélik, sokan felteszik a kérdést, hogy mi keresztyének tudunk-e ezekről a dolgokról mondani valamit. A választott zsoltár sokkal régebbi időket idéz, mint az elmúlt évszázad magyar történelme, de a zsoltár keletkezésének korában zsidóság akkor hasonló helyzetben volt. Rámutatott arra, hogy Isten akkor is, ma is szól azokhoz, akik hisznek benne, s azokhoz is, akik hitetlenek és nem figyelnek az Ő szavára. Isten szól, és meg kell hallanunk, hogy Isten hatalmas Úr - nagyobb, mint a történelem, nagyobb, mint a politikusok. Isten figyelmeztet, hogy Ő jelen van ebben a világban, s tudja, hogy mi zajlik, mi zajlott a Kárpát - medencében. Minden Istené, s ezért nem azt kéri tőlünk, ami az övé. Azt kéri, hogy a fogadásokat teljesítsük, amit Istennek tettünk. Az életet végigkísérik a fogadalmak: kereszteléskor, konfirmációkor, házasságkötéskor, presbiterválasztásnál és máskor. Ezek komolyan vétele és teljesítése a hivő ember feladata. Isten, mint Ítélő Úr szól a bűnösökhöz: "Hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet?- (Zsolt 50,16) Sípos Aba Álmos emlékeztetett rá, hogy Isten bennünket is bíztat, amikor országunk és nemzetünk sorsa felől aggódunk, hogy ma is megszólítható az Úr, aki ezt mondja: " Hívj segítségül engem a nyomorúság idején!- (Zsolt 50, 15). Az igehirdetést követően Csaholczi László óbudai lelkipásztor imádkozott, imádságban is emlékezetve mindenkit Jézus Krisztus szeretettére és megbocsátó irgalmára. Az imádságban Isten elő vitte a nemzet sorsát, szétszakadozottságát és a reá leselkedő veszélyeket, és könyörgött, hogy az imádkozókban még nagyobb legyen a bizalom a Mindenható Istenben. Az áldás után a Himnusz éneklésével ért véget az ünnepi alkalom.-
Június 15-én a tanévzáró istentisztelet végén mutatkozott be, és beszélt gyülekezetéről a Hollandiából érkezett Leo van Noort . Ő egy holland nemlelkészi vezetője volt évekig, és egyik gyülekezeti tagunk ismeretsége kapcsán jött létre e találkozó. A napközis tábor, Barátság tábor elnevezéssel június 16. és 20. között a templom épületében és az udvaron zajlott. Az étkezésről a gyülekezet asszonyai gondoskodtak egész héten. Napról-napra mások segítették a főzésben a lelkész feleségét a gyülekezeti terem konyhájában. Délelőtt áhítat és bibliai foglalkozások voltak, délután kirándulás, kreatív foglalkozások, közös játék voltak. Somogyi Sándor presbiter agyagozást vezetett, Széles Szilvia népi játékokat tanított, és Fülöp Áron presbiter csapatjátékokat játszott a gyerekekkel. Mórocz Ildikó karnagy naponta énekelt együtt a gyerekcsapattal, hogy kis műsor készülhessen vasárnapra. Kirándulni a Szemlőhegyi - barlangba, és a Vasúttörténeti parkba mentünk. A régi mozdonyok mellet nagy sikert aratott az úgynevezett kerti-vasút, amire mindenki felült. A szervezőkön és a vezetőkön kívül 28-32 gyerek vett részt naponta a napközis tábor programjain. A kialakult hagyományoknak megfelelően a tábor utolsó napján, pénteken a családtagokat is meghívtuk egy közös, bográcsos vacsorára a templomudvarra. Többeknek el kellett mennie, de a létszám így is meghaladta az ötven főt. A következő vasárnap a gyerekek a tábor alatt tanult énekeiket énekelték el az istentisztelet végén. Nagy öröm volt, hogy sok gyermeket elhoztak a szülők a műsorra. A gyermekénekkart a betanítást is végző Mórócz Ildikó vezette.
Július és Augusztus hónapban egyetlen programlap készült, amelyen Pál apostol által a Filippiekhez írott levél harmadik részének 14. verséből szólt Isten igéje: "ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért." Július 5-én szombaton Gyülekezeti Csendesnapot tartottunk a gyülekezeti teremben. Kérdéses volt, alkalmas-e az időpont, illetve felvetődött, hogy más helyre elmenve legyünk együtt. Összesen 16-an vettünk részt a csendesnapon, ahol éneklés, tanítás és bizonyságtétel követték egymást. Közös étkezés után beszélgetéssel és imaközösséggel fejeződött be a nap.


Július 6-án az istentiszteletet követően a Csillaghegyi Kávéházat megtartottuk.
Július 7. és 11. között első alkalommal szerveztünk angol nyelvű napközis tábort. Mi hirdettük meg a tábort, mi adtuk a helyet és az ellátást, de a programokat a Szentírás Szövetség önkéntesei valósították meg. A gyülekezet részéről is segítők kapcsolódtak a csoporthoz. Erre azért is szükség volt, mert az érkező vezetők közül 3-an Észak-Írországból érkeztek, és csak angolul beszéltek. A magyar és angol anyanyelvű önkéntesek gyülekezeti tagjainknál kaptak szállást. Ott is reggeliztek, majd a gyerekekkel közösen ebédeltek, uzsonnáztak, és este az összes felnőtt segítő közös vacsorával fejezte be a napot. Az étkezést helyileg oldottuk meg, ezen a héten elsősorban négy testvér folyamatos konyhai szolgálatával, akik alkalmanként másoktól is segítséget kaptak. Az angol nyelvórák mellett egész nap bibliai történeteket és angol éneket ismertek meg, és vetélkedőkön vettek részt a jelentkezők. Vidám hangulatban telt el az öt nap, nem hiányzott sem arcfestés, sem a pólófestés, sem a drámajáték a programból. Pénteken a szülők számára angolul tartottak előadást a tanultakból, majd szeretetvendégséggel ért véget az angol tábor.
A napi takarításban mindkét táborban segítséget kaptunk a gyülekezet tagjaitól.
A Reformátusok Lapjában fényképes beszámoló jelent meg a lelkipásztor tudósításaként a gyülekezet nyári kirándulásáról "Csillaghegyiek Somogyországban címmel:
"A Budapest-csillaghegyi református gyülekezet tagjainak egy csoportja autóbusszal indult Somogy megyei kirándulásra július 31-én. Az utazás első állomása a Kaposvár mellett, a Zselicség szelíd dombjai között fekvő Szenna volt. A falu középpontjában található a hetvenes években létrehozott Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény, a mögötte magasodó dombon a falu református gyülekezetének ma is használt gyönyörű temploma. Maga a falumúzeum mint egy "egyutcás falu- terül el a templom körül. A szennai református templom mennyezetét, karzatát és szószékét festett kazetták borítják, amelyek népi motívumokat jelenítenek meg. A szép templomban mintha még szebben zengett volna az Istent dicsőítő ének. A felépített házakat, udvarokat és a présházat végigjárva, Nagybajomon és Böhönyén át indultak tovább Nagyszakácsiba. A Nagyszakácsiban szervezett Királyi Szakácsok Nyomdokán szakácsverseny, az 1993 óta megrendezésre kerülő gasztronómiai fesztivál adta a kirándulás ötletét és egyben időpontját is. Mindenki kedve szerint válogathatott az ételekben, de a legtöbben a jellegzetes és híresen finom somogyi rétessel fejezték be az ebédet. Az ebéd után következett a kirándulás harmadik és egyben utolsó állomása, a Zalakomár melletti kápolnapusztai bivalyrezervátum. A kisebbeknek - és nemcsak nekik - a bivalysimogatóban eszegető kisbivaly tetszett a legjobban. A hétköznapi életből eltűnt bivalyok mellett a Kis-Balaton melletti természeti környezet jelentett maradandó élményt.


Augusztus harmadikán a Csillaghegyi Kávéház következett az istentisztelet után.
A Missziói Tanulmányokért Nemzetközi Szövetség magyarországi konferenciája kapcsán a Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség templomában hirdetett igét Dr. Jonathan J. Bonk menonita lelkipásztor, 2008. augusztus 17-én vasárnap 10 órától. Az angol nyelvű igehirdetést Karvaly Adrienn fordította magyar nyelvre. Jonathan Bonk-ot a konferencián az IAMS elnökének választották meg. Két másik lelkész kíséretében érkezett Csillaghegyre. Az istentisztelet után angolul is beszélő presbiterek és gyülekezeti tagok közösen láttuk vendégül őket ebéden a gyülekezeti teremben. Jó hangulatú beszélgetés alakult ki a több földrészről érkezők között. Augusztus 24-én vasárnap az új kenyérért adtunk az istentiszteleten és megterítettük az úrasztalát. Deák Zoltán nyugdíjas lelkipásztor szolgált az ünnepi alkalmon.


Jézus mondja: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" - olvashattuk a szeptemberi programlapon a biztatást Márk 3, 36-ból. Szeptember 7-én, vasárnap tanévnyitó istentisztelettel kezdődött a hitoktatás az iskolában és a gyülekezetben. Ezen a vasárnapon tartottuk a Csillaghegyi Kávéház alkalmát. 21-én vasárnap Deák Zoltán volt az igehirdető az istentiszteleten. Szeptember 27-én, szombaton indultunk el az év harmadik gyülekezeti kirándulására, ezúttal a magyar Borsod - Abaúj - Zemplén megyébe. A kirándulásról Faggyas Sándor presbiterünk "Csillaghegyiek a magyar Biblia szülőföldjén- címmel számolt be a Reformátusok Lapja hasábjain, ahol az avasi templom előtt álló kirándulók csoportképe is megjelent:
"Sorsunk emlékezetünkben van megírva: mondd meg nekem, mire emlékszel vissza, s én megmondom, ki vagy.- Ravasz László református püspöknek, Magyarország legnagyobb formátumú és hatású huszadik századi vándorprédikátorának akár ez a mondata is a mottója lehetett volna a Budapest-Csillaghegyi református gyülekezet szeptember 27-i Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kirándulásának. Az ország északi végébe azért utazott egy autóbusznyi fővárosi református a Biblia Évében, mert meg akarta ismerni - volt, aki újra meglátogatni - a magyar reformátusság híres-nevezetes emlékhelyeit, Göncöt és Vizsolyt, az első teljes magyar Biblia lefordításának és kiadásának szülőföldjét.
Úton a Hernád-völgyi történelmi vidék felé megálltunk Miskolcon, ahol megcsodáltuk a híres műemlék Deszkatemplomot. Az erdélyi (kárpáti) stílusú, gerendavázas, zsindelytetős, fiatornyos, szibériai vörösfenyőből épített, a legtöbb református templomhoz képest gazdagon díszített templom 1997 decemberében - szándékos gyújtogatás következtében - tűzvész áldozata lett, de a tetemvári református gyülekezet országos összefogással, az Orbán-kormány támogatásával újraépítette, kibővítette, és 1999 májusában újra felszentelték Isten házát. Megnézhettük a fővárosi vendégek kérésére előhozott régi Károlyi-Bibliát is, amely épségben megmaradt, csak a lapszélei pörkölődtek meg. Ez valóban "Isten csodája-, hiszen körülötte minden a tűz martaléka lett! Megnéztük az avasi gótikus református templomot is, amely Miskolc belvárosának legrégebbi, monumentális, valóban lenyűgöző épülete. A hazai reformáció egyik legősibb székhelyén az 1540-es évek elején itt prédikált Dévai Bíró Mátyás, a helvét hitvallás egyik első magyar terjesztője. A kiváló akusztikájú templomban gyakran adnak orgonahangversenyeket, a templom mellett emelt harangtorony harangjátéka pedig Miskolc egyik jellegzetessége.
Miskolcról Göncre vitt az utunk, ahol megnéztük az 1786-ban felépült Károlyi Gáspár Református Templomot. Az eredeti református templom, ahol a gönci prédikátor szolgált a Biblia-fordítás utolsó fázisában, s ahonnan irányította a Vizsolyban folyó nyomdai munkálatokat, régóta a gönci katolikusoké. Furcsa volt hallani, hogy a hagyomány szerint náluk, a katolikus templom padozata alatt van eltemetve az egyik legnagyobb - nem csak mint református - magyar ember, de nyughelyét nem lehet meglátogatni, s emléktábla sem emlékeztet rá. A református templom mellett álló Károlyi Gáspár Múzeum és Biblia Kiállítás azonban méltó módon őrzi a Szenci Molnár Albert által "Szent Öreg--nek nevezett Biblia-fordító és - kiadó emlékét. A múzeumban nemcsak az 1590-ben Vizsolyban kinyomtatott első teljes magyar nyelvű Biblia tekinthető meg, hanem sok későbbi kiadású magyar és idegen nyelvű Szentírás is. A gönci látogatás a Huszita-háznak nevezett különleges népi műemlék épület megtekintésével zárult.
Innen Vizsolyra mentünk, ahol megnéztük a híres református templomot, amelynek legrégebbi egysége - a szentély - már az Árpád-korban állt. Az eredetileg románkori, majd gótikus stílusban továbbépített, bővített templom a 16. század második fele óta a református egyházé, akkor hófehérré meszelték a belső falakat is. Az 1945 után évtizedekig tartó restaurálás során kerültek elő a mészrétegek alól a középkori freskók, amelyek igazán különlegesé teszik a vizsolyi templomot. Persze a fő különlegesség az első teljes magyar nyelvű Biblia eredeti, 1590-es példánya, amelyet 1940. október 31-én kapott meg a gyülekezet az Országos Bethlen Gábor Szövetség adományaként. A templomban összesen tíz, különböző kiadású Károlyi-Biblia van kiállítva, a legutolsó kiadás 2007. évi. Ahogy Sipos Vizaknai Gergely lelkész a csillaghegyi vendégeknek a templom Úrasztala előtt elmondta, a 418 éves Vizsolyi Biblia arra tanít bennünket, 21. századi magyarokat, hogy a Szentírás Istennek minden korban érvényes, élő és ható igéje, és a magyar nemzet zivataros történelme, siralmas jelene is arra figyelmeztet, hogy csak akkor maradhatunk meg, ha nem veszítjük el szívünkből a hitet, s kezünkből a Bibliát. - Ennél a lelkészi intelemnél talán nem is lehetne jobb, igazabb végszót találni a csillaghegyi gyülekezet miskolc-gönci-vizsolyi kirándulásáról szóló rövid beszámolóhoz. (Faggyas Sándor)
Az őszi gyülekezeti evangelizáció időpontja két hónap fordulójára esett: szeptember 30-án, kedden kezdődött és a két következő októberi napon folytatódott. Az igehirdetés szolgálatát Berkesi Gábor, a Budapest - Pozsonyi úti református gyülekezet lelkipásztora végezte mindhárom este, "Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!-címmel. Istennek hála, mindhárom este megtelt a gyülekezeti terem.


Októberben Márk evangéliuma 10. részének 49. verse szólt hozzánk: "Bízzál! Kelj fel! Hív téged!" A hónap első vasárnapján, október 5-én, az evangélizációs sorozat zárásaként megterítettük az úrasztalát, és a Csillaghegyi Kávéház is megrendezésre került. Október elején alma akciót szerveztünk: közösen rendeltünk szabolcsi almát egy termelőtől. Október 19-én, az istentiszteleten láttuk vendégül a Hoogstede-i gyülekezetből érkezett vendégeket. A gyülekezet képviselője köszöntötte a csillaghegyieket. Másnap délelőtt a gyülekezeti teremben közös áhítaton vett részt az egész német csoport. Az október 23-i ünnephez igazodva tartottuk Hétfőtől Szerdáig a bűnbánati alkalmakat esténként a gyülekezeti teremben vendéglelkipásztorok szolgálatával. Szigethy János Újpest-Újvárosi, Szabó Sándor Péter Rákospalota-Újvárosi, és Kovács Dávid Emil Külső-józsefvárosi lelkészek hirdették Isten igéjét. Április 26-án, vasárnap az istentiszteleten adtunk hálát az új borért, és részesedtünk az úrvacsorai jegyekben. Október 31-én a reformáció ünnepét másodízben ünnepeltük közösen a Békásmegyeri Református Egyházközséggel, most a Békásmegyeri református templomban. Az előző évben nem, 2008-ban viszont az úr asztalát is megterítettük.


Novemberben Mk 14, 38 biztatott bennünket a programlapon: "Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül". November másodikán, vasárnap a szokásos Csillaghegyi Kávéházzal kezdődött a hónap. A második héten kezdődött el a Hímző kör Dr. Sághy Lajosné iparművész szakmai vezetésével. November 23-án, az Örökkévalóság vasárnapján meghívtuk a gyászoló családtagokat az istentiszteletre és imádkoztunk értük. Egészen megtelt a templom, többen jöttek el, mint előző évben. November utolsó teljes hetében, 25-től 27-ig, "Adventre hangolva- címmel bűnbánati alkalmak voltak Dr. Czanik Péter korábbi Budapest - Törökőr - i nyugdíjas lelkipásztor szolgálatával. Az ószövetségi ígéretek Jézusról szóló bizonyságtételei alapján hangoztak az igehirdetések. November 29-én szombaton az első Adventi Játszóházat rendeztük meg a hittanosok számára. November 30-án, advent első vasárnapján megterítettük az úrasztalát és részesedtünk a sákramentumban.


"Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét" Jn 1,14 - Ezzel az igével indultunk december hónapban a karácsony felé. December 6-án szombaton a második Adventi Játszóházra került sor a gyülekezeti teremben. Másnap, 7-én a szokásos Csillaghegyi Kávéházra jöttünk össze az istentisztelet után. Advent második és harmadik vasárnapján adventi jótékonysági vásárt rendeztek az asszonytestvérek a gyülekezeti teremben. December 10-én, szerdán a gyülekezetben régi hagyományként ismert "Csillaghegyi Esték - alkalmait élesztettük fel Csonka Attila presbiterünk előadásával. 2008 nyarán az Amerikai Egyesült Államokban egy ottani magyar református presbiteri konferencián vett részt, és több gyülekezetet meglátogatott. Élményeiről és tapasztalatairól vetített képes beszámolót tartott a gyülekezeti teremben. Advent negyedik vasárnapján a gyülekezet Da Pacem Domine kórusa szolgált Mórocz Ildikó kántor - karnagy vezényletével. Szenteste a hagyományoknak megfelelően 14 órától kezdődött az istentisztelet, ami után a gyermekek karácsonyi műsora következett. Nyolcvan csomagot tudtunk kiosztani a szereplő és résztvevő gyermekek között. Karácsony mindkét napján megterítettük az úrasztalát és a gyülekezet szép számmal vett részt az alkalmakon. December 29-én, hétfőn Dr. Erdélyi Dániel tartott előadást indiai orvos-missziói élményeiből. Elindulása előtt is vendégünk volt, s most vetített képes beszámolót tartott az érdeklődő testvéreknek. Az esztendő utolsó napjának estéjén úrvacsorás óévi hálaadó istentisztelettel fejeztük be a 2008. évet.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 206, összesen: 977522

 • 2024. július 18., csütörtök

  Mindannyiunknak van lelki öröksége, ami meghatározza hívő életünk mindennapjait. A szembenézés ideje, ha a hétköznapok ízetlenné válnak. Molnár Sándor...
 • 2024. július 18., csütörtök

  Lelkészek és egyházi munkatársak számára rendezett közös elcsendesedést a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
 • 2024. július 18., csütörtök

  A tahi lelkészhét központi témája ezúttal a keresztyén reménység volt.
 • 2024. július 17., szerda

  A növekedés nem nagy csodák eredménye, hanem apró, hétköznapi lépéseké – tapasztalták meg a délegyházi reformátusok, akik a bizonytalan jövőre is mert...
 • 2024. július 16., kedd

  Mitől él az Ige? Sorozatunkban személyes válaszokat keresünk a nehezen megfogható kérdésre. Ezúttal Veres Sándor, a Dunamelléki Egyházkerület főgondno...
 • 2024. július 15., hétfő

  Átadták a Monorierdői Református Egyházközség Erdei Csillagfény Református Bölcsődéjét, mely szeptembertől 28 gyermek ellátását teszi lehetővé.
 • 2024. július 15., hétfő

  Bagyó Sándorral, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökével beszélgettünk: nem könnyed nyári olvasmány.
 • 2024. július 11., csütörtök

  A meddőség talajából is születhet valami szép, valami új, valami maradandó. Muzslai-Bízik Hannával beszélgettünk.
 • 2024. július 10., szerda

  Pillanatképek a monorierdői református gyülekezet csillagásztáborából.
 • 2024. július 10., szerda

  Önismeret és párkapcsolati kérdések színházzal és pszichológiával