Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Hittan oktatás az iskolákban

Református hitoktatás az önkormányzati iskolákban

 

Gyakori kérdések:

 • Kik jöhetnek, kiket várunk a református hittanórára?

A hittanórákra feltételek nélkül várunk mindenkit, termesztésen a reformátusként megkereszteltekre különösen is számítunk.

 • Mit jelent a szabadon választható hitoktatás?

A szülők választaniuk kell az iskolai hitoktatás vagy az etika oktatás között. Általában a két órát az iskolákban párhuzamosan szervezik, tehát évfolyamonként/osztályonként egyszerre vannak a hittan és az etika órák. A hittanórákat a felekezetek (területünkön leggyakrabban római katolikus, református és evangélikus) által delegált hitoktatók tarják meg. A hittanórák indításánál nincs létszámkorlát, kis csoportért, vagy akár egyetlen tanulóért is szívesen elmegyünk az iskolákba. Előfordulhat, hogy nem minden iskolában van minden protestáns felekezet szerinti hittanóra, de a református hittanra szívesen látjuk más protestáns felkezetekhez tartozó szülők gyermekeit is. A tanításban levő különbségeket tiszteletben tartva tanítjuk számukra is a Szentírás történeteit és üzenetét.

 • Hogyan irathatjuk be gyermekinket az iskolai hittanórákra?

Az első osztályt kezdők a beiratkozáskor döntenek arról, hogy hittant, vagy etikát fog tanulni a gyermekük. Válasszák bátran a hittan oktatást, minden területünkön található iskolában biztosítjuk a hitoktatást!
A már iskolába járóknak írásban kell jelezniük az iskolavezetés számára, hogy a következő tanévtől gyermekük református hittanra fog járni. A változtatás szeptembertől lép életbe.

 • Mit történek a református hittanórán?

Bibliai történeteket ismerünk meg a tanulók korának megfelelő módszerrel A kisebbekkel játékosan, elénekelve, eljátszva, lerajzolva a történeteket; míg a nagyobbakkal együtt gondolkodva és a történelmi, irodalmi, földrajzi ismereteikhez kapcsolódva. Megtanuljuk a kultúránk ünnepeinek eredetét és értelmezését. Közben bemutatjuk az egyház életét is, református sajátosságainkat a keresztyénségen belül, az istentiszteletek és ünnepek rendjét, valamint egyházunk társadalmi szolgálatait is.

 • A hittanra járók kimaradnak az etika oktatásból?

A tantárgy eredeti neve hit-és erkölcstan; ami jelzi, hogy az etikai témákat sokféle bibliai történetekkel tudjuk illusztrálni. A Biblia valóságos emberi élethelyzeteket mutat be, a személyes életben, párkapcsolatokban, családban és társadalomban. A Biblia szereplői nem mesebeli lények, hanem olyan emberek, akiknek sokszor válságos helyzetekben kell jó döntést hozni, vagy épen a rossz döntés után újra tervezni az életüket. És természetesen mindezt egyszerre az Istennel kapcsolatban élve teszik.

 • Segíti-e a hittanóra, hogy a gyermekek növekedjenek a hitben is?

Hitet senkinek nem tudunk adni, a hitre nem lehet oktani, de a tananyagot a hitoktatók Jézus Krisztus követőiként, hitünkről is bizonyságot téve szeretnénk átadni. Bízunk benne, hogy Isten Szentlelke az elhangzottak és megismertek alapján megadja a hitben való növekedést.

 • Milyen egyéb lehetőségek vannak a gyülekezetben a családok és gyermekek számára?

Gyülekezetünkben minden vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan tartunk foglalkozást a gyermekek számára, évente többször kreatív délutánra hívjuk őket, hittanos tábort, ifjúsági hetet és családi tábort is szervezünk minden évben.

 • Hogyan történik a konfirmációs felkészülés?

Református egyházunkban a konfirmációs felkészítés, legkorábban a hetedik osztálytól kezdve, a gyülekezetekben történik. Az iskolai hitoktatás tananyaga jó alapozást jelent a konfirmáció összegző, összefüggésekre rámutató módszeréhez. A konfirmációról itt olvashatnak részletesen, illetve a honlapon található tájékoztatónál.

Református hittan tájékoztató

2013. szeptember 1-től az első és ötödik osztályokban bevezetésre került  az órarend szerinti védett időben a felekezeti hitoktatás, illetve ennek alternatívájaként az etika oktatása. Felmenő rendszerben, 4 év alatt az általános iskola minden évfolyamában működik a hit- és erkölcstan, vagy erkölcstan (etika) oktatás. 
A református hitoktatást az egyházközség által megbízott, erre képesített hitoktató végzi, amihez a helyet az iskola biztosítja. Az iskola gondoskodik azokról a tankönyvekről és munkafüzetekről is, amelyek a Református Pedagógia Intézet ajánlása alapján a hivatalos tankönyvlistára felkerültek.
A református hitoktatás magában foglalja az etika oktatását is, tehát a hittant választó tanuló sem marad le semmiről, amit az etikán megtanítanak. A református hitoktatás abban is különbözik a „világi” etika oktatástól, hogy világnézetileg felvállaltan elkötelezett a bibliai keresztyén értékek mellett. Így nem a változó divathoz igazítva közvetíti az alapvető értékeket, hanem a Tízparancsolat alapján álló, kipróbált igazságokat képviseli. Figyelembe veszi az ember környezetének változását, - de azzal is tisztában van, hogy az alapvető lelki szükségletek ma is ugyanazok, mint bármikor az emberiség történetében.
A református hitoktatás tanterve, és általában a hitoktatásról szóló ismeretek elérhetők a következő honlapon: http://www.reformatus.hu/hittan/
Nem véletlen, hogy a honlap a „Biblia, műveltség, élmény” jelmondattal kezdi az ismertetést. Hitoktatásunk alapvetően bibliaismeretet ad át akkor is, amikor az etikai és emberi helyzeteket szemléltéi a szentírás történeteivel. Az ünnepek, az alapvető bibliai történetek ismerete része az európai műveltségnek. Sok zenei, képzőművészeti és irodalmi alkotás megértéséhez elengedhetetlen a hitoktatás során megszerzett ismeret. Az örök kijelentéshez modern, a gyermekek korához, adottságaihoz igazodó, párbeszédre alapozott pedagógia járul, hogy a hittanóra igazi élmény lehessen. Az iskolai hitoktatásban résztvevők és szüleik számára is nyitottak alkalmaink, családi és gyermekrendezvényeink, táboraink.

A hitoktatást végzik:
Bozsóki Zoltán Sándorné hitoktató
Battyányiné Somogyi Angela beosztott lelkész
Battyányi Géza lelkipásztor

A következő iskolákban végzi gyülekezetünk a hitoktatást:

Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1031 Budapest, Arató Emil tér 1.

Dr. Béres József Általános Iskola
1031 Budapest, Keve u. 41.

Dr. Béres József Általános Iskola tagiskolája:
Keve - Kiserdei Általános Iskola
Budapest - 1039 Királyok útja 178/e.

Csillagház Általános Iskola
1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 16.

Csillaghegyi Általános Iskola
1038 Budapest, Dózsa György u. 42.

Fodros Általános Iskola
1039 Budapest, Fodros u. 38-40.

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket a hittanórákon!

 

hittan.info

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 68, összesen: 869405

 • 2023. szeptember 25., hétfő

  A templom felújításáért tartott hálaadó istentiszteletet a villányi református gyülekezet, szeptember 23-án. Az ünnepi alkalmon Balog Zoltán dunamellé...
 • 2023. szeptember 25., hétfő

  A Ráday-napok szervezői hálát adnak a nagy érdeklődésért, mindhárom nap programjai megteltek.
 • 2023. szeptember 24., vasárnap

  Az összefogás és a közösség szorgalmas munkája képes maradandót alkotni – üzeni az utókornak a Sukorói Református Missziói Egyházközség alapítóinak pé...
 • 2023. szeptember 24., vasárnap

  Egyházunk napindító videós áhítata, az Igeidő minden reggel fél 7-től jelentkezik. A szeptember 25., hétfőn kezdődő héten Balog Zoltán dunamellék...
 • 2023. szeptember 22., péntek

  Presbiteri tisztújítás zajlik egyházunkban, a megválasztott tisztségviselők 2024. január 1-től, hat éven keresztül láthatják el feladataikat. Három pr...
 • 2023. szeptember 22., péntek

  Már hagyománnyá vált, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézete biciklis reggelit szervez. Ilyenkor a Kálvin téri templom...
 • 2023. szeptember 21., csütörtök

  A Ráday Könyvtár muzeális kötetei önmagukban is kincsnek számítanak, de olykor további felfedeznivalók is rejlenek bennük azok számára, akik szívesen ...
 • 2023. szeptember 21., csütörtök

  Az alsós korosztály számára hirdet országos rajzversenyt a Dorkász Szolgálat alapítványa.
 • 2023. szeptember 20., szerda

  Lassan két éve, hogy minden nap 7.30-kor saját gyülekezetének Facebook-oldalán rövid, videós igemagyarázatot tesz közzé Thoma László. A gazdagréti gyü...
 • 2023. szeptember 19., kedd

  Az alfa-generáció olvasási hajlandóságát támogató projektet indít a MeseCentrum. Harmath Artemisz irodalmárt kérdeztük meg arról, mit is olvassunk tan...