Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Közvetített istentiszteletek 2020

2020. márciusától elhangzott szolgálatok a Csillaghegyi gyülekezetben

 

 

 

2020. június 28. vasárnap 10.00 óra - Imádság a menekültekért
Istentisztelet a templomban élő közvetítéssel
„De Isten azt mondta: Bizony, én veled leszek!" 2Móz 3,12
Olvasandó: 2Mózes 3.
Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Elérhető a yotubeon>>>

 

2020. június 21. vasárnap 10.00 óra - Édesapák vasárnapja
Istentisztelet a templomban élő közvetítéssel
„Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem" Máté 15,8
Olvasandó: Máté 15,1-9
Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Elérhető a yotube-on >>>

 

2020. június 14. vasárnap 10.00 óra
Istentisztelet a templomban élő közvetítéssel
„Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől" Jakab 1,5
Olvasandó: Jakab 1,2-18
Igét hirdet: Dr. Tóth Boglárka református lelkész
Elérhető a yotube-on is: 
https://www.youtube.com/c.../UCfVaWt_PYf7R_zMwSk2ofbg/featured

 

 

2020. június 7. vasárnap 10.00 óra
Istentisztelet a templomban élő közvetítéssel
„A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki" Ézs 42,3
Olvasandó: Máté 12,9-21
Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Elérhető a yotube-on  is:  https://www.youtube.com/channel/UCfVaWt_PYf7R_zMwSk2ofbg/featured

 

 

2020. június 1. Pünkösdhétfő 10.00 óra
Istentisztelet és Úrvacsora a templomban élő közvetítéssel
„Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk" ApCsel 2,32

Olvasandó: ApCsel 2,22-47
Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Elérhető a yotube-on  is>>>

254. dicséret     Mindenkoron áldom az én Uramat

234. dicséret     Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét
396. dicséret     Ébredj, bizonyságtevő Lélek
467. dicséret     Mily jó, ha bűntől már szabad
459, 460, ...
195. dicséret     Áldjuk Istent végével 1-3
Himnusz

 

 

 

2020. május 31. Pünkösdvasárnap 10.00 óra
Istentisztelet és Úrvacsora a templomban élő közvetítéssel
„kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni?" ApCsel 2,12
Olvasandó: ApCsel 2,1-21
Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész

Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók:

165. dicséret     Itt van Isten köztünk 1,6

166. dicséret     Urunk Jézus fordulj hozzánk 1-4.

372. dicséret     Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének 1,7

183. dicséret     Istennek Báránya

úrvacsorától orgonával: 459, 460, ...

446. dicséret     Uram, bocsásd el népedet békével 1-2.

Himnusz

 

 

2020. május 28. csütörtök 18.00 óra
Pünkösdi előkészület - online istentisztelet élőben (Facebook és Youtube)
„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának" ApCsel 2,1
Olvasandó: ApCsel 1,15-26
Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész

Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók:

273. dicséret     Az Úr Istent magasztalom 1-6, 10. versek

251. dicséret     Meghódol lelkem tenéked, nagy Felség

467. dicséret     Mily jó, ha bűntől már szabad 1, 4-5.

 

 

2020. május 24. vasárnap 10.00 óra
Vasárnapi istentisztelet a templomban és élőben közvetítve (Facebook és Youtube)
„Az ÚR vezérelt engem ezen az úton” 1Móz 24,27
Olvasandó: 1Mózes 24,1-27

Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók:

164. dicséret Kegyes Jézus itt vagyunk 1-3.

425. dicséret Ó, Ábrahám Ura 1-4.

265. dicséret Hagyjad az Úr Istenre 1-2,7.

Himnusz

 

 

2020. május 21. Áldozócsütörtök 18.00 óra
Mennybemenetel ünnepe - istentisztelet élőben (Facebook és Youtube)
„ én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" Máté 28,20
Olvasandó: ApCsel 1,1-14

Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók:

450. dicséret     Drága dolog az Úr Istent dicsérni 1-5.

467. dicséret     Mily jó, ha bűntől már szabad 1, 4-5.

358. dicséret     A Krisztus mennybe felméne 1-4, 8.

 

 

 

2020. május 17. vasárnap 10.00 óra
Vasárnapi istentisztelet élőben (Facebook és Youtube)
„szenteltessék meg a te neved" Máté 6,9
Olvasandó: Máté 6,9-15

Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük.
Meghallgathatók:

148. zsoltár       No, dicsérjétek mindnyájan 1-2,5

166. dicséret     Urunk Jézus fordulj hozzánk 1-4.

294. dicséret     Jézus, vígasságom 1-3.

 

 

 

2020. május 10. vasárnap 10.00 óra
Vasárnapi istentisztelet élőben (Facebook és Youtube)
„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek" Máté 5,9
Olvasandó: Máté 5,1-12

Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók:

196. dicséret     Mondjatok dicséretet 1-7.

161. dicséret     Siess keresztyén lelki jót hallani 1-6.

274. dicséret     Ki Istenének átad mindent 1-4.

 

 

2020. május 3. vasárnap 10.00 óra - Édesanyák vasárnapja
Vasárnapi istentisztelet élőben (Facebook és Youtube)
„hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testté" 1Móz 2,24
Olvasandó: 1Mózes 2.

Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók:

273. dicséret     Az Úr Istent magasztalom 1-6, 10. versek

164. dicséret     Kegyes Jézus itt vagyunk

228. dicséret     Jehova, csak néked éneklek

 

 

2020. április 26. vasárnap 10.00 óra
Vasárnapi istentisztelet élőben (Facebook és Youtube)
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen" Efézus 5,15
Olvasandó: Efézus 5,1-20

Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók:

198. dicséret     Ti keresztyének, dicsérjétek Istent

450. dicséret     Drága dolog az Úr Istent dicsérni

89. zsoltár         Az Úrnak irgalmát örökké éneklem 1 és 7 vers

 

 

2020. április 19. vasárnap 10.00 óra
Vasárnapi istentisztelet élőben (Facebook és Youtube)
„nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek" Efézus 2,19
Olvasandó: Efézus 2,11-22

Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók:

90. zsoltár  Tebenned bíztunk eleitől fogva

512. dicséret     Szólj, szólj hozzám, Uram

395. dicséret     Isten szívén megpihenve

 

 

2020. április 13. hétfő 10.00 óra
Húsvéthétfői istentisztelet élőben (Facebook és Youtube)
„maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük" Lukács 24,15
Olvasandó: Lukács 24,13-35

Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók:

185. dicséret     Krisztus feltámadott

485. dicséret     Jézus Krisztus, szép fényes hajnal

195. dicséret     Áldjuk Istent, végével Isteni tiszteletünknek

 

 

2020. április 12. vasárnap 10.00 óra
Húsvétvasárnapi istentisztelet élőben és Házi úrvacsora (Facebook és Youtube)
„Mit keresitek a holtak között az élőt?" Lukács 24,5
Olvasandó: Lukács 24,1-12
Házi úrvacsorával kapcsolatos információk >>>

Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók:

185. dicséret     Krisztus feltámadott

350. dicséret     Feltámadt a mi életünk

352. dicséret     Krisztus im feltámada

183. dicséret     Istennek báránya

392. dicséret     Az egyháznak a Jézus a fundámentoma

 

 

2020. április 10. péntek 10.00 óra
Nagypénteki istentisztelet élőben és Házi úrvacsora (Facebook és Youtube)
„mostantól fogva ott ül majd az Emberfia a mindenható Isten jobbján" Lukács 22,69
Olvasandó: Lukács 22,39-71 https://www.abibliamindenkie.hu/uj/LUK/22/
Házi úrvacsorával kapcsolatos információk >>> https://csillaghegy.blog.hu/2020/04/04/hazi_urvacsora

Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók:

342. dicséret     Jézus, világ megváltója

165. dicséret     Itt van Isten köztünk

341. dicséret     Ó, Krisztusfő te zúzott

183. dicséret     Istennek báránya

295. dicséret     Jézusom, ki árva lelkem

 

 

2020. április 9. csütörtök 18.00 óra
Nagyheti áhítat élőben (Facebook és youtube)
"én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited" Lukács 22,32

Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Az áhítaton a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók:

254. dicséret     Mindenkoron áldom az én Uramat

395. dicséret     Isten szívén megpihenve

 

 

 

2020. április 8. szerda 18.00 óra
Nagyheti áhítat élőben (Facebook és youtube)
"Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek." Lukács 22,1

Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Református Énekeskönyv:

251. dicséret     Meghódol lelkem tenéked, nagy Felség

89. zsoltár          Az Úrnak irgalmát örökké éneklem

 

 


2020. április 7. Kedd 18.00 óra
Nagyheti áhítat élőben a Facebook-on
Igét hirdet: Dr. Tóth Boglárka református lelkész
“Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Lukács 21,33)

 


2020. április 6. hétfő 18.00 óra
Mit hiszünk az úrvacsoráról mi, református keresztyének?
Online bibliaiskola - élő közvetítés: Facebook és Youtube

Szolgál: Battyányi Géza református lelkész
166. dicséret: Urunk Jézus fordulj hozzánk >>>

392. dicséret: Az egyháznak a Jézus a fundámentoma >>>

 

 

2020. április 5. vasárnap 10.00 óra
Virágvasárnapi Istentisztelet - online közvetítés a Facebook-on és a Youtube-on
Református énekeskönyv: 19. zsoltár, 164., 367. dicséretek (linkek a bejegyzés végén)
„Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!" Máté 21,9
Olvasandó: Máté 21, 1-10 és Heidelbergi Káté 14. úrnapja

Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók:

19. zsoltár         Az egek beszélik >>>

164. dicséret     Kegyes Jézus itt vagyunk >>>

367. dicséret     Emeljük Jézushoz szemünk >>>

 

2020. március 29. vasárnap 10.00 óra
Istentisztelet - online közvetítés a Facebook-on és a Youtube-on
Református énekeskönyv: 241., 372., 261. dicséretek
„A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő" Lukács 20,17

Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
Az istentiszteleten a Református Énekeskönyv énekeit énekeljük. Meghallgathatók:

241. dicséret: Szent vagy örökké >>>

372. dicséret Könyörögjünk az Istennek >>>

261. dicséret Kegyelmes Isten >>>

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 88, összesen: 617322

 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...
 • 2020. június 30., kedd

  A SZEL-Biblikus Bábstúdió filmjei kicsit mindenkihez szólnak, de elsősorban a gyermekes családokhoz. Egy németországi történet a terápiás báboktól a n...
 • 2020. június 29., hétfő

  A református lelkipásztori hivatás és a rendkívüli idők kihívásainak kérdéskörével folytatódott a „testvérek párbeszéde”, amely a megújulás és leporol...
 • 2020. június 28., vasárnap

  A kiadvány a jelenlegi, 1948-ban kiadott énekeskönyv nagy részét megtartva, bő tíz évnyi előkészület és munka eredményeként készül el ebben az évben, ...
 • 2020. június 25., csütörtök

  Egyházkerületünk történetének apró, ismeretlen fejezete, amelyben az ügyesség, a hűség, a kapcsolattartás és az elődök tisztelete találkozott egymássa...
 • 2020. június 24., szerda

  Nem csak a bezárkózás volt nehéz, az újranyitás sem egyszerű lépés. Milyen tanulságokat viszünk magunkkal a karanténból, hogyan hathat mindez közösség...
 • 2020. június 23., kedd

  Huszonhat évesen választották meg gyülekezeti gondnoknak, ezt a szolgálatot hite szerint csak alázattal lehet betölteni. Vulkanológiával foglalkozó ke...
 • 2020. június 22., hétfő

  Egyházzenei, közösségi program, szakmai és missziós céllal. A Tahi Egyházzenei Hét énekelni szerető gyülekezeti tagokat, karnagyokat és kántorokat vár...
 • 2020. június 20., szombat

  Évtizedek óta töprengek azon, hogy merre viszi egy tanító vagy tanár a rá bízott gyermekek gondolkodását azzal, amit nem tud, vagy éppenséggel nem aka...