Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Gyülekezeti Krónika 2010.

Gyülekezeti nap

Gyülekezeti Krónika a 2010. évről

A 2010. évben az előző években megkezdet hagyományokat folytatva minden vasárnap gyülekezeti tagok szolgálatával olvastuk fel az istentiszteleten a Heidelbergi Káté megfelelő Úrnapjának kérdéseit. A felolvasást Karácsonyi Zoltán presbiter szervezte és irányította.  Meghívtuk és megajándékoztuk a megkeresztelt gyermekeket, a kereszteléskor plüss játékot ajándékoztunk és a gyülekezet számára néhány szóban bemutattuk a megkeresztelendő gyermekek szüleit. A levelezés és ajándékozás szolgálatát fáradhatatlanul végezte Lancz Andrea testvérünk.  Kéthavonta az Ányos utcai idősek otthonában tartottunk Hétfőnként istentiszteletet, vasárnap és Húsvét előtt Úrvacsorával. A havi presbiteri bibliaórák előre meghatározott témákat dolgozott fel a bibliai részt követő órában. Az év első felében több alkalommal volt Táncház Széles Szilvia és családjának szervezésében és közreműködésével a gyülekezeti teremben.
Új kezdeményezésként presbiteri és gyülekezeti csendesnapot szerveztünk, valamint a Cegléd-felszegi református gyülekezetet látogattuk meg, és láttuk vendégül küldöttségüket. Ezek az alkalmak közös imádsággal, együttgondolkodással teltek, s mindegyikben nagy szerepe volt Baross Szabolcs presbiter előkészítő és lebonyolító munkájának. Advent első vasárnap a Békásmegyer-ófalu-i római katolikus testvérekkel közös adventi készülésen vettünk részt.
Az Anyakönyvi bejegyzések szerint 2010-ben 18-an részesültek a keresztség sákramentumában, 7 fiú és 11 lány. Ebből egy nő felnőttként keresztelkedett meg a konfirmáció alkalmával. A Pünkösd előtti vasárnap tízen konfirmáltak, 3 férfi és 7 nő; ebből heten felnőttek.  Házasságkötése megáldását két tiszta református pár kérte. A 2010. évben eltemettünk 9 férfit és 15 nőt, összesen 24 személyt. A választói névjegyzékben 386-an szerepeltek.
Gyülekezeti honlapunk a www.csillaghegy.parokia.hu egyre ismertebb lett a gyülekezet tagjai között. Az év folyamán némi átrendezésen és „ráncfelvarráson" is átesett, hogy az információs szerepét hatékonyabban betölthesse. A látogatásszámláló szerint két év alatt 27.000 alkalommal nyitották meg a honlapot. Elkészült és megkezdődött a gyülekezet oldalának (profiljának) népszerűsítése a Facebook közösségi oldalon is. A gyülekezeti képtár a www.kep.tar.hu  fényképmegosztó oldalon 2011-ben az oldal felszámolása miatt megszűnik. 5 év alatt a végére 6,1 GB méretű 5357 db képet 75.100 alaklommal tekintették meg, ebből 25.000-szer 2010-ben.

Január

" Aki hisz a fiúban, annak örök élete van" Jn 3,36

A januári programlapon az év igéjeként a Misszió munkaterv vezérigéjéül választott idézet szerepelt. Újév napján vasárnapi időpontban tartottuk az istentiszteletet pénteken, majd január 3-án vasárnap az istentisztelet után a hónapkezdő Csillaghegyi Kávéházon találkozhattunk egy kis beszélgetésre az újesztendőben.  Az egyetemes imahét ökumenikus alkalmait újra a Békésmegyer-ófalu-i római katolikus közösséggel közösen szerveztük. Január 17-én Varga Gábor esperes-plébános szolgált Csillaghegyen, 24-én pedig Battyányi Géza református lelkész az ófalui Szent József templomban. Január 27-én szerdán este a legnagyobb érdeklődést vonzó Csillaghegyi Esték előadásra került sor. Mindezt előre sejtve a templomba hívtuk a hallgatóságot, ahol Deák Zoltán nyugdíjas lelkészünk „Csillaghegyi történet" címmel tartott előadást részben személyes élettörténete, de nagyobbrészt csillaghegyi szolgálatának 3o évét bemutatva.

Február

„Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol." Lk 11,23

A hónap első vasárnapján a szokásos Csillaghegyi Kávéházban jöhettek össze a gyülekezet tagjai az istentisztelet után február 7-én. Február 13-án szombaton a Farsangi játszóházon nemezeléses technikával készültek a felpróbálható álarcok, kis gipsz arcocskákra a festett farsangi minták kerültek,és mindenki szívesen vett részt a közös játékban. Február 17-én szerdán este a Csillaghegyi Esték keretében „Egyetemisták az ostromgyűrűben" címmel tartottak előadást Orosz Ferenc református lelkész és Szántay Lajos építész, a csillaghegyi templom tervezőjének fia - mindketten az Egyetemi  Rohamzászlóalj egykori katonái. A történelmi áttekintést bemutató előadást Fülöp Áron presbiter, történelemtanár tartotta. Az 1945. február 11-én lezajlott kitörési kísérlet gyilkos pokla érthető szinte érinthető lett a személyes élettörténetekben. Február 21-én, böjt első vasárnapján, a bűnbánati istentiszteleteket követően megterítettük az Úrasztalát.

Március

„Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt." Lk. 17,10

Március első péntekjén este, immár hagyományosan a Női Világimanap helyi rendezvénye zajlott Csillaghegyen. Az eseményről beszámoló Reformátusok Lapjában röviden a Csillaghegyi alkalomról is beszéltek. Részletes beszámolót Ligeti Zsuzsa presbiter készített, aki az imanap helyi szervezője volt:
- Gyülekezetünk évek óta örömmel és szívesen vesz részt a világimanapi rendezvények helyi ünneplésében. A tavalyi Pápua Új-Ginea nőtestvérek tervei szerinti imanap után, 2010. március 5.-én a Kameruni nőtestvérek által összeállított témák alapján imádkoztunk, gondolkoztunk együtt.
Már hetekkel ezelőtt, többen is készültünk az imanapi anyag mellett a kiegészítők összeállításával. Egyik nőtestvérünk a történelmi részt, mások a földrajz, gazdaság, missziói munkások, utazók beszámolóiból készültek és állítottak össze a többi testvér számára ismertetőt Kamerunról. Többiek recepteket gyűjtöttek, fordítottak és többen el is készítették ezeket az érdekes ételeket az imanapi alkalomra.
Kameruni zenével, apró kitűzőkkel, déli gyümölcsökkel díszítettünk és afrikai teával terített asztallal vártuk a hozzánk érkezőket.
Röviden megismertük az imanap eddigi történetét. Zenéjüket hallgatva kis tájékoztatást kaptunk a kameruni zenéről, táncokról és hangszereikről. A kameruni nők egész élete összekapcsolódik a zenével, énekléssel, tánccal. Milyen jó, hogy minden körülmények között, ők mindig tudnak énekelni és mosolyogni. Ezt a hihetetlen örömet mi is átvehetjük tőlük, akik hozzájuk képest sokkal jobb „civilizáltabb", bár mégis kicsit szürkébb és mosolytalanabb életet élünk. Rendkívül színes ruháik is a bennük levő örömet mutatják. A misszionáriusnő Ruth Epting: „Kamerunban éltem és dolgoztam..." című Békefi-Röhrig Klaudia interjújából tájékozódtunk az ottani életről a misszionáriusnő szemével. Valamint dr Tóth Piroska orvosnő baptista egyház misszionáriusaként Kamerunban szolgált idejéből mesélt élményeit osztottuk meg egymással. Nagyon érdekes volt, ahogy Halpern Borbála beszámolójával és a vetített képekkel mi is bejártuk Kamerun tájait. Ennyi bevezetés után azzal a hittel, hogy kameruni nőtestvéreinkkel egy test tagjai vagyunk, elővettük az általuk készített imafüzetet. „Minden mi él, Istent dicsérje!" Szokásunk szerint egy - egy bekezdést mindig más testvér olvasott fel és közben énekeltünk is, bár ez inkább gyönyörű református énekeinkből történt. Szívünkben így még inkább szeretettel gondoltunk, a velünk együtt imádkozó és éneklő nőtestvérekre az egész világon. Minket is megerősített hitben, és közösségben is az együtt imádkozás és éneklés. Mindenki örült az együttlétnek.
Végül megkóstoltuk az elkészített ételeket, a finom afrikai teát. Közben újra hallgattuk a Kamerunból hozzánk érkezett örömzenét. Mindannyian hazavittük magunkkal Krisztus szeretetét, egész világra kiterjedő kegyelmét, testvéreink által egymás erősítését, az el nem múló örömet, hogy mindenhol, minden körülmények között Istené a dicsőség. Kameruni nőtestvéreinkkel és a világon minden nőtestvérünkkel együtt mi is hirdetjük: „Minden mi él, Istent dicsérje!" -
Március 7-én, vasárnap a Csillaghegyi Kávéház következett az istentisztelet után. A szokásos tavaszi nagytakarításra ezúttal március 20-án került sor, és elsősorban a templomtér, valamint a gyülekezeti teremek és az azokhoz kapcsolód helyiségek takarítását, rendezését jelentette. Március 27-én, szombaton a gyerekeket vártuk húsvéti játszóházba. Itt a tojásfestésnek volt a legnagyobb sikere, de komolykihívást jelentett a tojások kifájása is, - erre külön akciócsoport alakult. Másnap, Virágvasárnap a gyülekezet kórusának húsvéti szolgálatában gyönyörködhettünk. Március utolsó hetében, Hétfőn, kedden és Szerdán tartottuk a bűnbánati sorozatot, amikor vendéglelkészek: Sípos Aba Álmos (Békásmegyer), Simonfi Sándor esperes (Rákospalota-óváros), és Szloboda József főjegyző (Angyalföld) hirdették az igét.

Április

„Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr" Lk 24,34

Április 1-én, Nagycsütörtökön este az úrvacsora szereztetésére emlékezve egy asztalnál ülve,
rendhagyó módon úrvacsoráztunk az igehirdetés után a gyülekezeti teremben. Az előző évben kezdtük el ezt a nagycsütörtöki úrvacsorát, és ezt a formát. Akkor még befértünk a kisterembe, most megnövekedett érdeklődés miatt a nagyteremre volt szükség. Nagypénteken délelőtt Czirok Árpádné igehirdetési szolgálatát követően részesültünk az úrvacsora sákramentumában. Nagypéntek délután a már hagyományos Csillaghegyi Passió elnevezésű alkalmat tartottuk. A gyülekezet tagjai olvastak fel bibliai idézeteket, felidézve Jézus szenvedésének történetét. A szentírásbeli szövegrészekből összeállított egységet a gyülekezet közös éneke, máskor a kórus szolgálata színesítette. Mindkét húsvéti ünnepnapon megterítettük az úrasztalát, az első napon Battyányi Géza, a másodikon Deák Zoltán szolgált. Mivel a hónap első vasárnapja a Húsvét vasárnap volt, a második vasárnapra került a Csillaghegyi Kávéház. Szentesi Zöldi László újságíró tartott előadást „Betyárvilág Magyarországon" címmel április 28-án a Csillaghegyi Esték keretében. Az előadó a „Nagy magyar betyárkönyv" szerzője. A betyárkönyvben a szerző negyven híres és kevésbé híres magyar betyár életrajzát írta meg.

Május

 „csak egy szót szólj, és meggyógyul" Mt 8,8

Az édesanyák vasárnapján, május másodikán a gyermekek kis műsorral készültek, és kis ajándékkal kedveskedtünk az édesanyáknak. A Csillaghegyi Kávéház is erre a napra esett. Budapest harmadik kerülete, Óbuda-Békásmegyer önkormányzata 2010. május másodikán rendezte meg Óbuda Napját. Több helyszínen szerveztek színes és változatos programot az érdeklődök számára. A csillaghegyi rendezvényen szerepelt a Csillaghegyi Református Egyházközség „Da Pacem Domine" kórusa is. A szervezők meghívására, a nagyszínpadon énekelt az ötödik esztendeje működő énekkar. Ahogy a két évvel korábbi, Óbuda főterén tartott adventi fellépésnél is, most is az óbudai református gyülekezet kórusával közösen énekeltek. A két kórust Mórocz Ildikó karnagy vezényelte. Május 8-án autóbusszal indultunk gyülekezteti kirándulásra. Első megállónk Cegléd lett, ahol megnéztük a belvárosi református templomot, és a Kossuth Múzeumot, valamint a köztéri szobrokat a főtéren. Innen Nagykőrösre igyekeztünk, ahol Szabó Gábor helyi lelkész mutatta be a város református templomát és a mai gyülekezet életét. A nagykőrösi Arany János Református Gimnáziumban Suba Lajos igazgató kalauzolt bennünket. Kecskemétre érkezve a református intézmények étkezdéjében kaptunk finom és tartalmas ebédet. Itt találkoztunk Varga Nándor elnöklelkésszel, aki ezt követően megmutatta a kecskeméti református templomot, és megismertette a kecskeméti református egyházközség, valamint az intézményei életét. Miközben a templomban töltöttük az időt, kint eleredt az eső. A lelkész ismertetője után kettéváltunk: a társaság egyik része a Ráday Múzeumba, másik része pedig a játékmúzeumba ment. Ez utóbbi messzebb volt, így menet közben az addigra már szakadó eső elől menedéket kellet keresni. A játékmúzeumban a gyermekek egy kreatív foglalkozáson vettek részt. A két csoport a város központjában egy cukrászdában találkozva osztotta meg egymással élményeit. A kirándulást Baross Szabolcs készített elő. Május 13-áneste 18 órától tartottuk az istentiszteletet a mennybemenetel napján, Áldozócsütörtökön.
A gyermek és felnőtt konfirmandusok május 16-án, szombaton tettek vizsgát szüleik és a presbiterek előtt. A fogadalomtétel május 17-én vasárnap a gyülekezet előtt történt. A gyülekezet presbiterei Bibliát adtak az új egyháztagoknak, és befogadták őket a gyülekezet közösségébe. A pünkösdöt megelőző héten a pünkösdi előkészítő sorozaton Battyányi Géza, Czírok Árpádné, és Deák Zoltán voltak az igehirdetők.
Pünkösd előtti szombaton rendeztük a Presbiteri csendesnapot, amely új kezdeményezésként indult el ebben az évben. Nemcsak presbiterek, hanem a gyülekezet más tagjai közül is részt vettek az alkalmon. Reggel áhítattal kezdődött a program, majd előadások következtek csoportos megbeszéléssel és az eredmények megosztásával. Az előadások sorát Battyányi Géza nyitotta, aki alapvető bibliaismereti bevezetőt tartott, majd Veres Sándor főgondnok református egyházunk szervezetének működését ismertette. Vendégként P. Tóthné Szakács Zita nagytiszteletű asszony, a Zsinat Missziói Osztályának vezetője a presbiterek a misszió feltételeiről, valamint a külső és belső körülményekről tartott buzdító előadást. Az ebédről a mintegy 20 résztvevő számára a gyülekezet asszonyai gondoskodtak. Délután a gyülekezeti csendesnap lehetséges témáit beszéltük meg. A program gyakorlati összeállítását és lebonyolítását Baross Szabolcs presbiter testvérünk végezte.
Pünkösd mindkét napján megterítettük az úrasztalát. Pünkösdhétfőn Molnár Zsolt ötödéves teológus, legátus szolgált az istentiszteleten.

Június

"Kicsinyhitű, miért kételkedtél?"Mt 14,31

A Csillaghegyi esték keretében „Trianon ma" címmel Szidiropolusz Archimedesz, a Trianon Kutatóintézet alapítója és Fábián Gyula újságíró, a Magyar Nemzet munkatársa tartottak előadást június 2-án a gyülekezeti teremben. „Imádság a nemzetért" elnevezéssel ötödik éve tartottunk istentiszteletet június 4-én, a békásmegyeri, csillaghegyi és óbudai gyülekezetek lelkészeinek szolgálatával a Csillaghegyi Református Egyházközség templomában. Nemzetünk egységéért és jövőjéért imádkoztunk. Az istentiszteleten a csillaghegyi gyülekezet Da Pacem Domine kórusa szolgált. Igét hirdetett Csaholczi László óbudai lelkipásztor.
A „Da Pacem Domine" gyülekezeti kórus fennállásának ötödik évfordulója alkalmából 2010. június 13-án tartottunk hálaadó istentiszteletet.
Természetesen, énekelt a kórus, az alapító Mórocz Ildikó karnagy vezetésével. Az ünnepi műsor a következő darabokat tartalmazta:
1, Farkas Ferenc /1905-2000/: Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, a 8. zsoltár feldolgozása. 2, Daniel Olson /1898-1978/: Mit ér a fán a sok levél  c. kórusmű a Máté 21,19. verse alapján. 3, Maróthi György /1715-1744/: E világ mióta c. kórusmű, Pálóczi-Czinke István énekeskönyvéből. 4, Varjas János /1721-1786/: Szent vagy örökké, a 241. dicséret feldolgozása. 5, Jeremiah Clarke /1659-1707/:  Jertek, áldjuk Istent  c. kórusmű basso-continuo kísérettel. Orgonán kísért: Abonyi Flóra, csellón közreműködött: Abonyi Blanka. 6, Da Pacem Domine - Adj  békét Uram c.  kánon.
Mórocz Ildikó az éneklés végén összefoglalta az énekkar történetét. Az öt év alatt énekükkel dicsőítették Isten a gyülekezeti istentiszteleteken, valamint ünnepi alkalmakkor: a jelenlegi lelkipásztor beiktatásakor, az egyik Csillaghegyi esték alkalmával, az évente megrendezett június 4-i „Imádság a nemzetért" istentiszteleteken, a nagypénteki Csillaghegyi Passiókon, a békásmegyeri gyülekezettel közös reformációi istentiszteleteken, valamint a templom felújításáért tartott hálaadó alkalmon. A gyülekezeti rendezvényeken kívül énekeltek az egyházmegyei kórustalálkozón, és a harmadik kerületi önkormányzat kérésére Óbuda főterén egy adventi, Csillaghegy központjában pedig Óbuda napja alkalmából rendezett ünnepségen. Ezek között vannak az óbudai gyülekezet kórusával közös fellépések is. Közel negyven énekkari szolgálatról számolhatott be Mórocz Ildikó, aki a kezdetektől vezeti a csillaghegyi énekkart. Az istentisztelet végén Veres Sándor, a főgondnok köszönte meg a presbitérium és a gyülekezet nevében az eddigi szolgálatot. Az ünneplés a gyülekezeti teremben szeretetvendégséggel folytatódott, ahol Battyányi Géza és Deák Zoltán lelkészek köszöntése után Feszty Zsolt, a kórus alakulásakor Csillaghegyen szolgáló lelkész emlékezett a kezdeti időkre. Az ünnepségre való tekintettel Csillaghegyi Kávéház is erre a második vasárnapra került át.
A június 16 - 25 között „Isten tenyerében" napközis hittan táborról Szabari Erika hitoktató készített beszámolót: „Június 25-én ért véget a Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség másfél hetes nyári napközis tábora.
Minden évben igyekszünk a szülőknek segítséget adni abban, hogy gyermekeiket már rögtön a nyári szünet első napjaiban el tudják helyezni. Emellett tartalmas programot biztosítunk számukra, gondos felügyeletet, és ami cseppet sem elhanyagolható: próbáljuk őket Isten szeretetével megismertetni. Idén a tábor témájaként, Isten gondviselésének, és gazdag ajándékának, állandó odafigyelő gondoskodásának a bemutatása volt a cél, a teremtés napjain keresztül, egyben kitekintve a jövő távlatába, az új teremtésre.
A nyolc napos tábor alatt naponta, három korosztályban, a teremtés egy mozzanatával foglalkoztunk. A 4-6 évesek, a 7-10 évesek, és a 11-13 évesek a napi témát korosztályuknak megfelelő módon tették a mindennapokban alkalmazhatóvá, és számukra érthetőbbé, megsejtve belőle Isten ajándékának gazdagságát, sokszínűségét, és törékenységét. Megismerték azt, hogy Isten egy tökéletes világot teremtett és adott a kezünkbe, hogy gazdálkodjunk vele. Meglátták azt is, hogy mindezzel lehet jó sáfár módjára is bánni, de el is lehet rontani. Az isteni gondviselés gazdagsága mellett a táborban hangsúlyoztuk a saját személyes felelősségünket is.
A napközis tábor ideje alatt nem nagyon kedvezett nekünk az időjárás. Sokszor beszorított a gyülekezeti terembe, megakadályozva a tervezett kirándulásokat. Helyette sokat játszottunk együtt és kézműves foglalkozásokat tartottunk. Ahogyan az idő engedte, környékbeli sétákat tettünk a Duna partra, valamint a közeli Gőtés-tóhoz. A foglalkozások levezetésében köszönet illeti Fülöp Áron presbiterünket, aki az esős délutánokon mindig szívesen jött közénk kifogyhatatlan játéktárával, Veres Sándor főgondnokunkat, aki egy kis játékra is szakított időt. Somogyi Sándor presbiterünk az idén az ember teremtése kapcsán Ádám és Éva plakettet készített a táborozókkal. Perity Mercédesz pedig gyöngyből fűzött állatokat készített a gyerekekkel. Nagy Zsófia, Szabó Dávid és Leányi Álmos, korábbi konfirmandusokként jöttek vissza csoportvezetőként segíteni. A finom ételről a gyülekezet asszonyai gondoskodtak napról napra. A hagyományos, szülőkkel közös, táborzáró bográcsozásunkra még a nap is kisütött. Így egy jó hangulatú, kerti bográcsozással, zárhattuk a táborunkat az idei évben is. Mindezért, a segítő kezekért, a balesetmentes táborért Istené legyen a dicsőség és a hálaadás!"

Július - Augusztus

"Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. " Mt 25,34

Második évben szervezetünk gyülekezeti hétvégét Monoszlón, a helyi református gyülekezet erdei iskolájában. Július első hétvégéjén a Balatonhoz 6 kilométerre fekvő csendes zsáktelepülésre utaztak el a részvevők, jelentős számban gyermekes családok, de egyedülállók és fiatal házasok is. A teljes ellátást nyújtó, kényelmes szálláshely lehetővé tette, hogy mindenki számára a pihenés és a kikapcsolódás alkalma lehessen a hétvége. A konferenciateremben tartott áhítatok, éneklések, előadás és beszélgetések a lelki feltöltődést szolgálták. A Nagyvázsonyi várba tett közös kirándulás emlékezetes színfoltja volt a hétvégének. A program végén a Monoszlói református gyülekezet Árpád-kori templomában vettek részt a helyi gyülekezettel közös istentiszteleten a csillaghegyiek.
Július 4-én az előző év eseményeiről készült képek válogatásából készítettünk kiállítást a gyülekezeti teremben a Csillaghegyi Kávéházra. Deák Zoltán ny. lelkész hirdette az igét a hónapkezdő istentiszteleten. A július 12-16 között tartott angol táborról Szabó Dávid készített beszámolót, aki fiatal önkéntesként második éve segítette a tábort: „Angol nyelvű hittantábor Csillaghegyen
Évről évre izgatottan várjuk ezt a tábort, ami egyaránt kínált kicsiknek, nagyoknak nyelvtanulást, szórakozást, versengést és a segítőknek kihívást. A tanulás szó szerint gyerekjáték volt. Drámával, történetekkel, feladványokkal és még számtalan úton ismerkedtek meg a biblia egyes történeteivel. Egy nap reggel 8-tól 4-ig tartott, mint egy iskolában, csak itt jól érezték magukat a gyerekek. A reggelt egy tornával kezdtük, mert bár mindenki felkelt az ágyból, nem mindenki ébredt is fel. A frissítő testmozgást én magam tartottam a gyerekeknek, csak míg én a végére elfáradtam, ők felpörögtek egy egész napra. A tábort a Szentírás Szövetség szervezte, a három angol vendég: Jenny, Rachel és David, tanította  a gyerekeket angolul. Az utolsó napra elhívtuk a szülőket is, hogy a gyerekek megmutathassák mit tanultak. Az angol és hittanórákat követte a tábor egyik közkedvelt része: az ebéd. A konyhában segédkező testvéreink olyan finomakat főztek, hogy már csak azért is megérte eljönni a táborba. A gyerekek sokat énekeltek, játszottak és persze versengtek is, hiszen négy csapatra voltak osztva és különböző feladatok megoldásáért kaptak pontokat. Nemcsak a csapatok, hanem a gyerekek is kaptak külön-külön jutalom pontokat, ha felmondtak magyarul vagy angolul egy megtanult aranymondást, ami egy-egy mondat volt a bibliából.
Egy tábor elengedhetetlen része a kézművesedés. Készítettünk csörgőket, halas kulcstartókat, színes papírablakot és még sok mást, ami kapcsolódott az aznapi bibliai történethez.
Számomra kihívást jelentett a tábor, hiszen alig, hogy felálltam az iskolapadból és leérettségiztem, gyerekeket tanítottam és játszottam velük, ami nekik is furcsa volt, mert nem tudták eldönteni gyerekként, vagy felnőttként kezeljenek. Jól jött a tapasztalt segítők útmutatása. Külön nagy öröm számomra, hogy minden egyes csillaghegyi táborban újra találkozhatok a gyülekezet gyerek tagjaival. A szülőknek rendezett bemutató után következett a búcsúvacsora, igazi magyaros ételekkel, az angol vendégek kedvéért. Ajándékokkal és szép emlékekkel, hosszú búcsúzkodást követően mentünk el. Ilyenkor egy kicsit mindig elszomorodom, de biztos, hogy ez a tábor marad a legszebb nyári emlékem. Azért ilyen jó egy hittantábor, mert közösen tapasztaljuk meg Isten szeretetét és tudjuk, hogy segít minket mindvégig. Gyerek és felnőtt is, tanul, tanít, és egyre közelebb kerül Istenhez." A Cegléd - Felszegi gyülekezettel kapcsolatunk egy találkozóval kezdődött, amelyről az alábbi rövid ismertető készült: „A Budapest-Csillaghegyi és a Cegléd-Felszegi református gyülekezetek presbitereinek, szolgálóinak küldöttsége találkozott 2010. június 19-én a Cegléd-Felszegen. A találkozó célja, a testvéri együttléten túl egymás szolgálatának megismerése és a tapasztalatcsere volt. A vendégek előbb a templommal és az egyházi épületekkel ismerkedtek meg, majd Dr. Sándor Balázs helybeli lelkipásztor tartott rövid áhítatott. Az igei bevezetést bibliaóra jellegű beszélgetés és imaközösség követte. Előbb a csillaghegyi, majd a ceglédi gyülekezet mutatkozott be, oly módon, hogy a jelenlevők saját szolgálati területükön keresztül ismertették a közösség életét.  A gyülekezetek történetéről kiderült, hogy mindkét egyházközség a 20. században jött létre: az egyik a nagyváros terjeszkedése révén a '20-as években, a másik egy nagy gyülekezet három részre osztásával a '40-es évek végén. A helyzetből adódó egyedi sajátosságok mellett mégis találtak közös pontokat, különösen a törekvések terén. Az előre készített forgatókönyv szerint folytatódott az ebéd után is a találkozó programja. A résztvevők megegyeztek, hogy még a nyáron folytatják egy második presbiteri találkozóval, ahol a csillaghegyiek lesznek a házigazdák."

Az augusztusi Csillaghegyi Kávéház az elsejei vasárnapra esett, amikor még látható volt a gyülekezet előző évét bemutató fényképkiállítás, amelyet Szabari Erika hitoktató tetszetős formában helyezett el a kartonokon.

Augusztus 14-én láttuk vendégül a Cegléd - Felszegi presbitérium és a gyülekezet több tagját, viszonozva a korábbi meghívásukat. A vendégek Dr. Sándor Balázs, és felesége, Sándor Gabriella lelkészek vezetésével érkeztek. A presbiterekből és szolgáló gyülekezeti tagokból álló két csoport a templomban kezdte a programot, megismerkedve a csillaghegyi templom és közösség történetével, és mai életével. Battyányi Géza ismertetője után a gyülekezeti teremben Dr. Sándor Balázs áhítata nyitotta meg az együttlétet. Ezt követően Felszegiek és Csillaghegyiek vegyes csoportokban dolgoztak fel előre meghatározott témákat egy a vezetéselméletben használatos módszer segítségével, és Baross Szabolcs presbiter instrukciói alapján a csoportvezetők irányításával. A csoportvezetők külön felkészítésben részesültek a program előtt. A témák a gyülekezeti élethez és szolgálatunkhoz kapcsolódtak: mi az oka, hogy a gyülekezet tagjai kevésbé elkötelezettek, miért nem elég hatékony a fiatalok között végzett misszió, és miért nem elég hiteles a bizonyságtételünk. Az elvégzett munka után nagy táblázatokon mutattuk be a csoportok eredményeit. Az asszonyok által készített finom ebéd elfogyasztása után a kapcsolat további lehetőségeiről beszélgettünk.
Augusztus 22-én megterítettük az úrasztalát, az Új kenyérért való hálaadás alkalmából. A megelőző hét bűnbánati alkalmain Deák Zoltán, Koroknai -Tegez Ferenc  (Egyházmegyei lp.), és Czirok Árpádné Lelkészek szolgáltak.

Szeptember

„megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izráelben" 1Sám 17,46

Szeptember első szombatján Pécsre mentünk autóbuszos gyülekezeti kirándulásra, amelyről Faggyas Sándor presbiter készített összefoglalót: „Csillaghegyiek a Mecsek alján" címmel:
Az ország déli végére, a szubmediterrán Pécsre látogattunk, mert ebben az évben Pécs Európa Kulturális Fővárosa, másrészt népek, nemzetiségek, kultúrák, nyelvek és vallások egyedülálló találkozóhelye. Az egyik legrégebbi és leghíresebb magyar városba kirándult a Budapest-csillaghegyi református gyülekezet szeptember első, szép nyárvégi szombatján. Az ország déli végére, a szubmediterrán Pécsre - a rómaiak által alapított Sopianae Szent István és Nagy Lajos királyunknak éppúgy kedves városa volt, mint Janus Pannoniusnak, első nagy költőnknek - azért látogattunk, mert ebben az évben Pécs Európa Kulturális Fővárosa, másrészt népek, nemzetiségek, kultúrák, nyelvek és vallások egyedülálló találkozóhelye.
Nem utolsósorban pedig Pécs - amelyet a középkorban az „öt templom" (Quinque Ecclesiae) városának neveztek - ezer év óta a magyar katolicizmus egyik központja, amelynek tengerében a kis református sziget a 16. század közepe óta él - túlélte a történelem viharait, megmaradt és gyarapodott a gondviselő Isten segedelmével.
A kevesebb, mint egy nap alatt természetesen nem tudtunk minden pécsi nevezetességet meglátogatni, de eljutottunk a Szent Péter és Szent Pál székesegyházba, amely tavaly ünnepelte ezeréves püspöki alapítását, és amelyet II. János Pál pápa 1991-es idelátogatásakor emelt „Basilica Minor" rangra. A téglalap alapú, négytornyú, hetven méter hosszú, negyven méter széles, különböző építészeti stílusokat ötvöző, híres művészek faliképeivel díszített monumentális templomban gyülekezetünk tiszteletére megszólalt a 6101 síppal rendelkező, léleküdítő hangú Angster-orgona. Nem sok időnk volt a 4. században emelt öthajós altemplom, a négy kápolna és a gazdag kincstár megtekintésére, mert vártak ránk a Széchenyi tér északi végén álló dzsámiban, amely ma ismét katolikus templom, de műemlék jellegét megőrizve ma is láthatók benne a középkori török építészeti és díszítési elemek. (A leglátványosabbak a szamárhátíves, rácsozott ablakok.)
Utunk következő állomása az 1907-ben felszentelt református templom volt - a sokáig egyetlen pécsi református gyülekezet hitéleti központja -, ahol az éppen máshol szolgáló Peterdi Dániel lelkész, baranyai esperes távollétében felesége, a szintén lelkipásztor Molnár Judit és több gyülekezeti tag fogadott. A tiszteletes asszony dióhéjban elmesélte a pécsi reformátusok és a templom történetét, megtudtuk, hogy a szószéket a pesti Kálvin téri templom mintájára építették, és mindkét helyen Angster-orgona szól az istentiszteleti alkalmakon. Szívderítő volt hallani, hogy ebben a katolikus hagyományú, majd negyven évig kommunista ideológiájú bányászvárosban sikerült megőrizni a református hitet és életet, s az utóbbi években a város szélén saját erejükből felépítettek egy református iskolaközpontot, ahol az idén óvodát is indítottak. A mintegy 1200 tagot számláló gyülekezetben vasárnaponként háromszor tartanak istentiszteletet, s mivel Pécs egyetemi város, egyetemi lelkészük is van, de szükség volna kórházi lelkészre is.
A pécsi kirándulásba az időszűke miatt még a Világörökség részét képező ókeresztény temető megtekintése, valamint Munkácsy Mihály világhírű trilógiájának - Krisztus Pilátus előtt, Ecce Homo, Golgota - megcsodálása fért bele. Akik először látták „élőben" és együtt a három fenséges festményt, a katartikus élmény hatása alá kerülve bizony alig tudtak kijönni a kiállító teremből. Aztán úton hazafelé még megálltunk Pécsváradon, ahol jó négyszázötven éve Sztárai Mihály kezdte szervezni az első református gyülekezetet, és megnéztük az 1785-ben épült református templomot, ahol Szabó Lászlóné Kiss Mária lelkipásztor nagy szeretettel fogadott minket, már csak azért is, mert egykor ő is a csillaghegyi gyülekezet tagja volt. Pécsváradon a zárás előtt éppen hogy be tudtunk jutni a Szent István király által alapított bencés apátságba, s megilletődötten álldogáltunk az eredeti formájában megmaradt román stílusú altemplom falai közt, ahol nyolcszáz-ezer évvel ezelőtt több Árpád-házi királyunk is megfordult.
A pécsi és pécsváradi kirándulás után a csillaghegyi gyülekezet sok szellemi és lelki élménnyel gazdagodva tért haza, azzal a határozott szándékkal, hogy mivel bőven van még látnivaló, amint lehet, visszatérünk a Mecsek aljára."
Szeptember 5-én vasárnap a Csillaghegyi Kávéházban beszélgettük meg a pécsi élményeket. Délután Battyányi Géza lelkész a Cegléd-felszegi kapcsolat keretében a Cegléden, a református általános iskola tanévnyitóján szolgált a belvárosi templomban.
Szeptember 15-én a Csillaghegyi Esték keretében Kerekes Péter egy éves pakisztáni szolgálatáról és élményeiről szóló képes beszámolóját hallgathatták meg az érdeklődők.
Szeptember 25-én, szombaton Gyülekezeti Napot rendeztünk Csillaghegyen. A program a templomban kezdődött Deák Zoltán ny. lelkész által tartott áhítattal, majd Mórocz Ildikó tanított „magyar zsoltárokat" az énekeskönyvből. Battyányi Géza lelkész az ApCsel 16,11-40 (Filippi börtönőr) alapján tartott bevezető, gondolatébresztő előadást, amit kis csoportokban beszéltünk meg Veres Sándor, Csonka Attila, Baross Szabolcs, Vida Csongor csoportvezető presbiterek irányításával. Közben a gyerekek ugyanezt a történetet dolgozták fel a nekik megfelelő formában a gyülekezeti teremben. A közösen elfogyasztott finom ebéd után a gyülekezetlátásunkat élesítettük csoportonként, amikor rajzon jelenítettük meg, hogy milyennek szeretnénk látni közösségünket. A napot jó hangulatú záró beszélgetés és éneklés zárta.

Október

„Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az ÚR nevét!" Zsolt 113,3

Október 3-án tartottuk az istentisztelet után a hónapkezdő Csillaghegyi Kávéházat. Októberben indult el az új felnőttkonfirmációs csoport előkészítője. 16-án, szombaton az előző évben elkezdett Szüreti Játszóház és almás pite fesztivál adott lehetőséget a gyermekes családoknak a találkozásra. Nem maradhatott el a helyszíni mustkészítés sem. A közös játék mellett a sokan várták az almáspiték kóstolóját és versenyét. Abban is hasonlított az előző évihez a mostani, hogy most is Szatmári Antónia által sütött almáspite ízlett a legtöbbeknek.
A gyülekezet Hímzőköre szép népi hímzéseket készített a nagy gyülekezeti terem falára. Az átadó ünnepségről a következő összefoglaló készült:
„A Csillaghegyi református gyülekezet hímző köre népi hímzéseket készített a korábban felújított gyülekezeti terem falának díszítésére. A Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség nagyobb gyülekezeti termét eredeti népi hímzések díszítik november óta. A termet leggyakrabban hétközi istentiszteletek, előadások, szeretetvendégségek és játszóházak helyszíneként használja a közösség. A nyolc nagyméretű hímzett és bekeretezett motívum különféle magyar tájegységek jellegzetes alkotásai alapján készült. Sárközi halotti párna, Palóc dísztörölköző, Komádi fehér hímzés - nászlepedő, Szentistváni „vizitke", Mezőségi vetett ágy párnája, Torockói vetett ágy lepedője, Rábaközi madaras, és Baranyai főkötő hímzése került fel a falakra. Borbély Jolán etnográfus 2010. október 24-én avatta fel és mutatta be a hímzéseket. A felavatást istentisztelet előzte meg, ahol a gyülekezet „Da Pacem Domine" kórusa szolgált Mórocz Ildikó karnagy vezetésével. A gyülekezeti teremben Battyányi Géza lelkipásztor köszöntése után, Abonyi Blanka és Abonyi Flóra népdaléneklése következett, majd élő zenei kísérettel egy mezőségi néptánc bemutatója zárta a köszöntő műsort. A Hímző kör szakmai vezetője: Sági Lajosné iparművész, tagjai: Pénzes Jánosné, Somogyi Margit, Széles Szilvia, és Vida Csongorné. A kör szívesen lát új tagokat is."
Az eseménnyel kapcsolatosan
Az újborért való hálaadó istentiszteletre készülve Somogyi Péter fasori református lelkész hirdette isten igéjét október 26-28 között, kedden, szerdán, és csütörtökön a gyülekezeti teremben. A reformáció emléknapja és az új borért hálaadás egy vasárnapra esett 2010-ben. Ekkor Sípos Aba Álmos békásmegyeri református lelkész szolgált Csillaghegyen. Ugyanezen a vasárnapon Battyányi Géza helyi lelkész Békásmegyeren prédikált. A kettős ünnep szószékcserére adott lehetőséget a két „rokon" gyülekezet között.
Október 31-én, a délelőtti istentiszteleten került adásba az Echo televízióban az a stúdióbeszélgetés, amely Battyányi Géza lelkésszel a reformáció emléknapja kapcsán készült.

November

„a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által." Róm 5,5

November 1-én hétfőn az óbudai temetőben első ízben szerveztek ökumenikus istentisztelet, amelyen a római katolikus esperese-plébános mellett Battyányi Géza csillaghegyi lelkész szolgált. A gyülekezetből többen is részt vettek a ravatalozó előtti szertartáson. A Csillaghegyi Kávéház november 7-én zajlott. November 10-én, a Csillaghegyi Esték sorozat következő előadásán Fodor István tartott előadást „Lehetőség és felelősség" címmel. Az előadás az ország gazdasági, társadalmi fejlődésének, előrelépésének lehetőségeiről nyújtott pontos képet. Az esemény fényét emelte, hogy gratulálhattunk Fodor István gyülekezeti tagunknak, aki 2010. október 23-án magas rangú állami kitüntetést, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét kapta meg. November 14-én Deák Zoltán nyugdíjas lelkészt és feleségét köszöntöttük gyülekezeti közösségben 50. házassági évfordulójuk alkalmából.
November 21-én az Örökkévalóság vasárnapjára azokat a gyászolókat hívtuk meg külön is, akik az utóbbi időben vettek búcsút hozzátartozóiktól. November utolsó hetében három alkalomból álló úrvacsorai előkészítős sorozatot tartottunk keddtől csütörtökig.
A hónap utolsó szombatján már az első adventi játszóházba hívtuk a gyermekeket. Egyedi képeslapok, angyalkák, karácsonyi díszek készültek az áhítat után. Vasárnap megterítettük az úrasztalát, s részesülhettünk az úrvacsora sákramentumában. Adventben a hagyományos adventi vásárra is hívtuk a gyülekezet tagjait. „Légy világosság" elnevezéssel rendhagyó, ökumenikus adventi találkozóra kaptunk meghívást advent első vasárnapján. A januári éves ökumenikus imahetet az utóbbi években a Békásmegyer - ófalui római katolikus templom közösségével tartottuk együtt. Most ők hívtak meg bennünket az ófaluban található Szent József házba. Az Battyányi Géza igei köszöntője után Czakó Gábor író osztotta meg gondolatait, majd énekkar és népdal műsor következett. A programot szeretetvendégség melletti kötetlen beszélgetés, ismerkedés zárta.

December

„Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk." Zsid 2,1

A második adventi játszóház december 4-én volt a gyülekezeti teremben. Másnap a Csillaghegyi Kávéház alatt is „üzemelt" a jótékonysági adventi vásár. Advent negyedik vasárnapján a Mórocz Ildikó karnagy vezetésével a „Da Pacem Domine" gyülekezeti kórus énekelt az istentiszteleten. Az igehirdetés szolgálatát Dr. Sándor Balázs Cegléd-Felszeg-i református lelkész végezte. Az istentisztelet után a vendéglelkésszel közös ebéden több presbiter is részt vett. A karácsony előtti héten az előkészítő, bűnbánati alkalmakon Szigethy János (Újpest - újváros), Sípos Aba Álmos (Békásmegyer), és Czirok Árpádné lelkészek szolgáltak. A gyülekezet adományaiból az idős testvérek számára kis csomagok készültek, amelyeket a presbiterek vittek el azoknak, akik már a templomba nem tudtak eljönni. A templomban a férfiakból álló presbiteri csoport felállította a több mint 5 méteres fenyőfát, és fel is díszítette. Szenteste, a szokásos 14 órai időpontban kezdődött az istentisztelet. Az igehirdetés után a gyermekcsoport adta elő műsorát, és énekeltek a konfirmandusok is. A jelen levő gyermekek közül a vállalkozó kedvűek verset mondtak, vagy énekeltek. Meghallgattuk az Abonyi nővérek népi énekeit is. Végül minden gyermek számára karácsonyi csomagot osztottak a presbiterek. Az ünnepi alkalomra szépen megtelt a templom. Karácsony első és második napján is megterítettük az úrasztalát. Az óévi istentiszteleten, a helyi hagyományoknak megfelelően az úrvacsora sákramentumában részesültünk.

Összeállította: Battyányi Géza lelkipásztor

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 204, összesen: 977520

 • 2024. július 18., csütörtök

  Mindannyiunknak van lelki öröksége, ami meghatározza hívő életünk mindennapjait. A szembenézés ideje, ha a hétköznapok ízetlenné válnak. Molnár Sándor...
 • 2024. július 18., csütörtök

  Lelkészek és egyházi munkatársak számára rendezett közös elcsendesedést a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
 • 2024. július 18., csütörtök

  A tahi lelkészhét központi témája ezúttal a keresztyén reménység volt.
 • 2024. július 17., szerda

  A növekedés nem nagy csodák eredménye, hanem apró, hétköznapi lépéseké – tapasztalták meg a délegyházi reformátusok, akik a bizonytalan jövőre is mert...
 • 2024. július 16., kedd

  Mitől él az Ige? Sorozatunkban személyes válaszokat keresünk a nehezen megfogható kérdésre. Ezúttal Veres Sándor, a Dunamelléki Egyházkerület főgondno...
 • 2024. július 15., hétfő

  Átadták a Monorierdői Református Egyházközség Erdei Csillagfény Református Bölcsődéjét, mely szeptembertől 28 gyermek ellátását teszi lehetővé.
 • 2024. július 15., hétfő

  Bagyó Sándorral, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökével beszélgettünk: nem könnyed nyári olvasmány.
 • 2024. július 11., csütörtök

  A meddőség talajából is születhet valami szép, valami új, valami maradandó. Muzslai-Bízik Hannával beszélgettünk.
 • 2024. július 10., szerda

  Pillanatképek a monorierdői református gyülekezet csillagásztáborából.
 • 2024. július 10., szerda

  Önismeret és párkapcsolati kérdések színházzal és pszichológiával