2019. február 04., hétfő - Battyányi Géza Nyomtat Elküld Olvasási nézet

„újat és ót hoz” – 2018. év emlékezete Csillaghegyen


Újat és ót hozott az előző év a Csillaghegyi gyülekezet életében is, hiszen a korábban elkezdett alkalmak és programok sem maradtak el, de közben történtek olyan események is, amelyikre korábban nem volt példa.  Íme, egy rövid összefoglaló az elmúlt esztendőről!

„Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket" Máté 4,19

A 2018-ik esztendőben olyan négy hálára okot adó eseményre került sor, amely csak erre az évre volt jellemző. Legelőször azért vagyunk hálásak, mert nyáron sikerült felújítanunk a templombelsőt és új, virtuális (digitális) orgonát vásárolnunk. Másodszor a konfirmálók az eddigi évekhez képest nagy száma miatt, és harmadszor a most először szervezett háromnapos gyülekezeti kirándulás áldásaiért.
A negyedik nem egyetlen esemény volt, hanem egy sorozat: 52 vasárnapon keresztül gyülekezetünk tagjai havi imatémánkért imádkoztak az istentiszteleten, az Úri imádságot követően.

Január 7-én tett esküt egyházközségünk újjáválasztott és új tagokkal is kiegészült presbitériuma a gyülekezet előtt.

Január 10-én az előző év szeptemberében a német Hoogstede-i testvérgyülekezetben látogatást tett csoport számolt be a Csillaghegyi Esték rendezvényén az ottani élményeikről és tapasztalataikról. A „Hoogstede közelebb jön!" című fényképes beszámolóból is kiderült, hogy ez a kapcsolat a csillaghegyi fiatalok részvételével képes újjászületni.

Február 11-én a Házasság hete alkalmából az istentiszteleten mintegy húsz házaspár erősítette meg házassági esküjével elköteleződését.

Február 24-én, szombaton Gyülekezeti csendesnapon voltunk együtt a nagy gyülekezeti teremben.

Március 2-án, pénteken, a hagyományok szerint a Világimanap helyi rendezvényét szerveztük meg, ahol megismertük Suriname történetét, zenéjét és ízeit.

Március 15-17 között először szerveztünk többnapos kirándulást, amikor az első világháborús olasz front emlékhelyeire látogattunk el. Megemlékezéseket tartottunk és koszorúkat helyeztünk el a magyar katonai temetőkben és emlékhelyeken. A kirándulás a „hol sírjaink domborulnak" címet kapta és az első világháború 100 évfordulójához kapcsolódott. A kirándulás során többek között meglátogattuk a Monarchia kikötővárosát, Triesztet és Fogliano Redipuglia-ban a magyar-osztrák temetőt. Megálltunk és koszorúztunk a Doberdő fennsík emlékművénél, valamint Visintini-ben, a „Magyar Kápolnában". Jártunk Monte San Michele-ben, a „Magyar Golgotán" és az Isonzó partján. Felemelő és megindító emlékezés volt, amelyet a kirándulók visszaemlékezések felolvasásával, történelmi összefoglalókkal és versekkel, énekkel színesítettek. Nem lehet leírni azt az élményt, amikor a Doberdő fennsíkon énekeltük a „Kimegyek a Doberdói harctérre" kezdetű éneket. A megemlékezéseken igeolvasással, imádsággal gyülekezeti ének és Himnusz énekléssel vettünk részt.

Március 24-én Kézműves délutánra hívtuk hittanosainkat és a gyülekezet gyermekeit. A kézműves szolgáló csoport színvonalas feladatokkal készült.

Március 25-én a virágvasárnapi istentiszteleten gyülekezetünk kórusa szolgált.

Március 29-én, Nagycsütörtökön este a gyülekezeti teremben tartottunk istentiszteletet, ahol megterítettük az úrasztalát is. Az utolsó vacsorára és az úrvacsora szereztetésére emlékezve évek óta közös asztalnál ülve vesszük az úrvacsorát, mintha Jézussal és az egykori tanítványokkal ülnénk együtt.

Március 30-án nemcsak a délelőtti rend szerinti istentiszteletet tartottuk meg, hanem este újra összegyűltünk este, hogy az immár évtizedes hagyomány szerint részt vegyünk a Csillaghegyi Passión. A négy evangélium történeteiből összeállított szöveg a Virágvasárnappal kezdődik és a Húsvéti feltámadás történettel fejeződik be. A szövegrészeket önkéntesek olvassák fel, és az énekeskönyv énekeit énekeljük közöttük. Ezen az estén nincs külön igehirdetés, de végig az Ige van a középpontban. A Passión kórusunk szolgál énekvezetéssel, és önálló darabbal is.

Április hatodikán Csillaghegyi Esték keretében számoltunk be a gyülekezet tagjainak és emlékeztünk a márciusi kirándulásra. Levetítettük a készült képeket, felidéztük élményeinket és a szeretetvendégségen jellegzetes olasz receptek lapján készített ételek és italok szerepeltek. A esemény a Visintini „Magyar Kápolna" feliratáról kapta a címét: „A hősök tiszteletére"

Április 22-én vasárnap külön is meghívtuk azokat a kisgyermekes családokat az istentiszteletre, akik gyermekit az utóbbi években Csillaghegyen kereszteltük. A eseménynek nálunk a „Keresztelt gyermekek vasárnapja" az elnevezése, amikor az úrasztalához hívjuk a családokat, imádkozunk értük és megáldjuk őket.

Május 5-én, szombaton Óbuda Napja rendezvényt szerveztek a harmadik kerületben, ezen belül került sor a Csillaghegy Napja rendezvényére a városrész központi utcájában, a Mátyás király út egy szakaszán. Gyülekeztünk évek óta sátorral van jelen ezen az eseményen, ahol beszélgetünk az érdeklődőkkel, olykor éneklünk, gyülekezetünkről prospektust, illetve honlapunk címével ellátott tollakat osztunk. A program célja elsősorban a jelenlétünk tudatosítása, hiszen területünkön lakók, illetve ide költözők nem feltétlenül tudják, hogy itt vagyunk, mert a templomunk nem központi helyen található.

Május 6-án, az édesanyák vasárnapján, gyermekeink köszöntője, kis műsora hangzott el az istentiszteleten. Kifelé menet minden édesanya és nagymama kis cserepes virágot kapott ajándékba.

Május 12-én, szombaton a gyülekezeti teremben a presbiterek és családtagok előtt tettek vizsgát konfirmandusaink.

Május 13-án vasárnap a délelőtti istentiszteleten történt a konfirmációs fogadalomtétel és a gyülekezetbe fogadás. A konfirmált fiataljaink és a felnőttek Bibliát és Heidelbergi Kátét kaptak ajándékba. Nagy öröm volt a gyülekezetben, hogy ebben az évben 15 fiatal és két felnőtt konfirmált.

Május 20-án, Pünkösdvasárnap kórusunk szolgálata hangzott az istentiszteleten. Ezen az ünnepen úrvacsoráztak először az előző vasárnap konfirmált egyháztagok. 2017. óta ez az első úrvacsora a gyülekezet régi nagykelyheiből történik, hogy ezzel is kifejezzük hitbeli elődeinkkel az összetartozást. Mivel gyülekezetünkben kiskelyhekből úrvacsorázunk, ez egy lehetőség is arra, hogy ezen első, ünnepélyes alkalommal a nagykelyhet is kézbe vegyék. Talán bátorítás lehet azoknak, akik később más gyülekezetbe kerülnek, ahol nincs kiskelyhes lehetőség.

Május 26-án, kapcsolódva a Szeretethíd országos akcióhoz, az előző évekhez hasonlóan újra az őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthonban segítettünk.
Erre a napra került a tavaszi gyülekezeti autóbuszos kirándulás is, amikor Székesfehérváron a Bory várat, Móron a református templomot látogattuk meg és megmásztuk a csókakői várat is. A várban egy kápolnát találtunk, ahol egy imádság idejére elcsendesedtünk és egy szép énekünket el is énekeltük.

Június 10-én, vasárnap hangzott el kórusunk évadzáró szolgálata az istentiszteleten.

Június 18-22 között szerveztük az IFI hetünket, ahol 25 tizenéves fiatallal figyeltünk Isten igéjére, énekeltünk, játszottunk és kirándultunk Budapesten. Az előző években bevált Libegőzés, esti Budapest séta, hajókirándulás és lézerharc mellett, most a Vasúttörténeti Parkba és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba is ellátogattunk.

Június 25-29 között hittanos napközis tábort szerveztünk a gyülekezeti teremben és a templomudvaron. A bibliai történetek játékos feldolgozása mellett, Somogyi Sándor presbiterünk most is agyagozott a gyerekekkel és nagy sikere volt az Óbudai Múzeumban a Játékgyűjtemény meglátogatásának is. Itt múzeumpedagógusok vezette foglalkozásokon vehettek részt a gyermekek. A programok lebonyolításában, segítőként több középiskolás fiatalunk is részt vett.

Július 3-8- között több, mint nyolcvan fővel gyülekezeti családi táborban voltunk Balatonszárszón. Ezen a nyáron kinőttük a nekünk jutó szállásrészt, két családot környékbeli szállodában kellett elhelyezni. A délelőtti közös lelki programokat az ebéd után fürdőzés követte, majd az áhítat után esténként hajózás, közös játék, szalonnasütés kerültek sorra. A gyermekeknek külön programot készítettek lelkes gyerekmunkásaink.

A templombelső felújítása a tervezéssel kezdődött az év elején, amikor a presbitérium tagjai közül megalakult a „Templombelső felújítást előkészítő munkacsoport". A munkacsoport alaposan körüljárta a lehetőségeket, és meghatározta a felújítás konkrét feladatait. Az együttműködésnek nemcsak a szépen sikerült templom lett az eredménye, hanem a közös munkában a testvéri közösség megerősödése is. A munkálatok a villamos előkészítéssel kezdődtek, amellyel májusban és júniusban még együtt éltünk; úgy, hogy vasárnapról, vasárnapra kitakarítottuk a templomot. Júliustól a Csillaghegyi Közösségi Házban folytattuk a vasárnapi istentiszteleteket, köszönhetően a Ház nagyvonalú felajánlásának, és a munkatársak vasárnaponkénti személyes jelenlétének. A padokat a nagy gyülekezeti teremben helyeztük el, így elkezdődhetett a falak festése, az ajtók mázolása és a padló csiszolása és lakkozása. A mennyezetre új LED lámpatestek kerültek, amelyek világítása és fényerőssége többféleképen variálható. A fűtőtestek cseréjére is sor került, és eggyel bővült is a számuk. Az új „fan coil" fűtőtestekhez hűtési lehetőséget is kialakítottunk, és modern, programozható vezérlést kaptak. Pontosan érkezett a korábbi ideiglenes jellegű iratmissziós rész helyett a templom szószék körüli stílusához igazodó iratmissziós asztal és polc. Azonos stílusban és színben bővült a korábban befejezetlenség látványát sugalló falborítás a szószék két oldalán. A „Hangosító asztal" mellet szekrénybe kerültek az elektromos technikai eszközök. Ez a később érkező orgona technikai igényeit is kiszolgálta. A felújítást nagyon pontosan kellett befejezni, mert szeptember 1-én, már esküvőt tartottunk a templomba, az első istentiszteletet pedig szeptember másodikán, vasárnap.

A templom felújításához kapcsolódik az új virtuális orgona beszerzése és beüzemelése. A hangszer november elején érkezett meg, és a november 11-i istentiszteleten avattuk fel, vettük használatba. A virtuális orgonát Gesztesi-Tóth László orgonaművész készítette.

Szeptember 12-én nyitottuk meg a Csillaghegyi Közösségi Házban azt a 12 roll up-ból álló kiállítást, amelyet pályázat segítségével a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából készítettünk. A kiállítás témája: „Holland - Magyar református kapcsolatok".

Szeptember 15-én, az őszi gyülekezeti kiránduláson Keszthely környékére utaztunk. Zalaszentgróton megnéztük a Batthyány kastélyt, Keszthelyen a Festetics-kastély kiállításait. Keszthelyen a Szeghalmy Bálint által tervezett református templomban a helyi lelkipásztor mutatta be a templom történetét és a gyülekezet életét.

Szeptember 19-én az Ars Sacra Fesztivál keretében, az Óbudai Kulturális Központ szervezésében adtunk helyet Sebestyén Márta, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos „15 zsoltár" című előadásának.

Szeptember 28. és október 3. között látogatott hozzánk a Hoogstede-i testvérgyülekezet küldöttsége. Az előkészítésben és a lebonyolításban is sokkal nagyobb arányban vettek részt a csillaghegyi testvérek, mint korábban. A német testvérekkel, a közös múlt okán, a Békásmegyeri reformátusokkal együtt tartjuk a kapcsolatot.

Szeptember 29-én rendeztük a hangzatos elnevezésű „Szüreti játszóház és almás pite fesztivál" programunkat, amivel az Óbudai Piknik programjához kapcsolódtunk. A gyerekek és a szülők kézműves feladatokat oldottak meg, azután segítettek must elkészítésében és megívásában. Nagyon sok almás pitét neveztek a Fesztiválra, amelyeket a német testvérgyülekezet képviselőjével kiegészült három tagú zsűrinek kellett végigkóstolnia. Csillaghegy és a harmadik kerület legjobb három almás pitéjét három hölgy gyülekezeti tagunk készítette. Az eredményhirdetést szüreti mulattság, néptánc, népi énekek következtek. A gyülekezeti teremek teljesen megteltek a résztvevőkkel. Abban különösen is értékes volt a délután, hogy hittanos szülőknek, a ritkábban hozzánk jövőknek is lehetőséget biztosított arra, hogy a közösségbe jobban beilleszkedhessenek.

Október 31-én, - a korábbi évekhez hasonlóan - a Békásmegyeri reformátusokkal úrvacsorás istentiszteleten közösen emlékeztünk a reformáció elindulására. Ezúttal Csillaghegyen láttuk vendégül a „szomszéd templom" lelkészét és a gyülekezetnek tagjait. Az ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség követte.

November 11-én a Szentendrei Református Gimnázium 5b. osztályának műsorát hallgattuk meg és láttuk őket vendégül.

Karácsony előtt Óbuda Fő terén Adventi vásárt rendeznek, ahol a kerület keresztyén közösségei egy kisházban lehetőséget kapnak a jelenlétre. Az ökumenikus szolgálatba hétvégénként ebben az évben is bekapcsolódtunk: szórólapot osztottunk, az érdeklődőkkel egy tea mellet beszélgettünk, gyermekeknek színezési lehetőséget ajánlottunk. Gyülekezeti életünket a televízión vetített imázs filmen mutattuk be.

December 15-én a „Sütemény Őrbottyánba" akciónkban gyülekezetünk küldöttsége házi süteményekkel ajándékozta meg a Juhász Zsófia Szeretetotthon gondozottjait. A három éve indított kezdeményezésben a gyülekezet örömmel vesz részt.

December 19-én előkészültek a gyermekcsomagok és december 23-án felállítottuk a templomi karácsonyfát.  A karácsonyfa díszítésnek érdekessége, hogy Csillaghegyen a fát férfiak díszítik fel, egységes ezüstszínben. A Szentesti istentiszteleten megtelt a templom hittanosainkkal és a gyülekezetbe járó családok gyermekivel.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 8, összesen: 623021

 • 2020. augusztus 04., kedd

  „A jézusi szelíd hatalom nem kívül igáz le, hanem megérint belül és az élet irányába vezet. Boldog, aki elfogadja, szerencsétlen, aki nem él vele."
 • 2020. augusztus 04., kedd

  Középiskolás és egyetemista fiatalok építették fel a semmiből valahol az Alföldön, egy erdő szélén, a rendszerváltás után. Idén nyáron már az ő gyerme...
 • 2020. augusztus 02., vasárnap

  A Balaton-NET idei rendezvényét online tartják meg a járványveszély miatt. Kapocs Attila koordinátorral arról beszélgettünk, hogy mindez milyen kihívá...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Nem csak a hivatásukkal és az életvitelükkel járó küzdelmek tehetik magányossá a lelkészeket – legalább ekkora baj, hogy nem mernek nyíltan beszélni e...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Újra megnyílnak a RefoRom kapui – a Budapesti Református Cigány Szakkollégium augusztus 12-ig várja azon fiatalok jelentkezését, akik felvételt nyerte...
 • 2020. július 29., szerda

  Az egyetem a nagykőrösi képzési helyen lehetőséget biztosít a párhuzamos képzésekre is, így a jelentkezők hitéleti és világi szakok közül is választha...
 • 2020. július 28., kedd

  Ellis Potter könyve a természeti és természetfeletti világ egymásra találása mellett arról szól, hogyan kapcsolódhat az ember Istenhez.
 • 2020. július 27., hétfő

  Ezzel a címmel hirdette meg rendhagyó nyári dicsőítő iskoláját a Sófár református dicsőítő mozgalom. Olvasási tervek, távolból is elvégezhető interakt...
 • 2020. július 26., vasárnap

  Értékes egyházzenei anyag látott napvilágot a Szabadság téri református templom felújítása során, a kották között tallózva bepillantást nyerhetünk a 9...
 • 2020. július 23., csütörtök

  A Diákorep olyan online korrepetálási rendszer, ahol diáktanárok zárkóztatják fel diáktársaikat. Az ötlet tavaly elnyerte egy vállalkozói verseny főd...